Ит Лидери

CBN: С 10%-15% ще намалеят приходите от системна интеграция през 2011 г.

Computer World

Тихомир Иванов

2012 г. ще е четвъртата поредна тежка година за системната интеграция, макар и да се очаква лек ръстМежду 10% и 15% спад ще има в бизнеса със системна интеграция тази година от €299 млн. през 2010 г., а през 2012 г. приходите от тази дейност или ще се запазят като тазгодишните, или ще нараснат, но с до 5%, каза на BizTech 2011 Людмил Стойчев от CBN Panoff, Stoycheff & Co. Най-големият тласък се очаква да дойде от частния бизнес през 2012 г., държавната администрация също може да допринесе малко, но при индивидуалните клиенти ще има „умерен спад“. Въпреки едва забележимият оптимизъм, „2012 г. ще е четвъртата поредна тежка година за системната интеграция“, заяви анализаторът.

През 2010 г. системната интеграция е била вторият най-голям сектор от местния ИКТ пазар с 10% от общите технологични приходи у нас. Миналата година е втората поредна с двуцифрен спад в сегмента.

Проблемите при системната интеграция идват частично от намаляването на броя на ИТ търговете по ЗОП от 2008 г. насам, коментира Людмил Стойчев. Общо 291 договора за €20,2 млн. са сключени през миналата година след такива търгове. Това е спад от 21% в броя на договорите и 49% в стойността им спрямо 2009 г. Като цяло между 2000 г. и 2010 г. са били похарчени €450,2 млн. вследствие на търгове по ЗОП, като само през рекордната 2007 г. инвестираната сума възлиза на €110,3 млн.

При обявяването на тези цифри се формира сериозна дискусия около това колко изключително малко е постигнато досега в областта на електронното управление от осемте правителства, които „не успяха да докарат до финал нито една информационна система“.

Понастоящем има 169 системни интегратора, предоставящи ИТ (72%) и телекомуникационни (28%) интеграционни услуги, а броят на работещите в тях е бил 4449 през 2010 г., според агенцията.

Производителността на зает е била €65 000 за ИТ интеграторите и €76 000 за телеком интеграторите миналата година, бележейки годишен спад от 22% и 16%, съответно.

Средната, годишна, брутна заплата на един служител е била €8 300 при ИТ интеграторите и €8 900 при телеком интеграторите, като и тук има свиване на 12-месечна база – 11% и 9 %, съответно.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X