Ит Лидери

Догодина ще има подписани договори за изпълнение на двата мегапроекта за е-управление по ОПАК

Computer World

Фактът, че премиерът Бойко Борисов лично се ангажира с електронното правителство, е гаранция, че то ще се случи

Г-н Борисов, какви цели и приоритети си поставяте като заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията? За какви ресори ще отговаряте?
Със създаването на Съвета за електронно управление, приоритетът беше много ясно определен – максимално бърза реализация на електронното управление у нас. Това  обаче не може да се случи без изграждането на високоскоростните цифрови магистрали на държавата и осигуряването на високоскоростен достъп до Интернет за потребителите, които също са задачи от първостепенна важност. Освен това ще се фокусирам върху развитие на потенциала на колегите в администрацията в посока подобряване уменията им при участие и ръководене на комплексни проекти в областта на информационните технологии и електронното управление. Ресорите, за които ще отговарям, са: електронно управление, съобщения и информационни технологии.
Каква ще бъде първата ви задача на новия пост?
Първата ми задача е продължение на основните ми отговорности като директор на дирекция „Електронно управление” – старт на процедурата по проекта „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” финансиран по ОПАК. Както многократно съм имал възможност да споделя, включително и с читателите на в. „Computerworld”, това е възлов проект, който определя бъдещото развитие на е-управлението у нас.
Електронното управление, чието изграждане започна преди повече от 10 години, бе обявено за приоритет на настоящото правителство. Какви мерки ще предприемете в тази насока и смятате ли, че е реалистичен желания от министър-председателя срок от 8 до 10 месеца е-правителството да заработи?
Фактът, че премиерът Бойко Борисов лично се ангажира с електронното правителство, е гаранция, че то ще се случи. Сроковете са предизвикателни, но реалистични. Вярвам, че ще се справим и увереност за това ми дава съпричастността и ентусиазма на колегите от другите централни администрации. 
На какъв етап от развитието си са двата мегапроекта за изпълнение на е-управление и е-услуги, финансирани по Оперативна програма “Административен капацитет” (“Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” за 18 млн. лв. и „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” за 12 млн. лв.)? Кога се очаква да бъдат обявени и възложени обществените поръчки и да започне изпълнението на отделните дейности по двата проекта? 
Вече споменах, че първата ми задача е старта на проекта “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде получена в деловодството на МТИТС срещу 40 лв. Потенциалните участници ще имат на разположение 52 дни за подготовка на предложенията си. Имайки предвид изключителния интерес от страна на ИТ бранша и важност на този проект за електронното управление у нас, вярвам, че потенциалните кандидати за участие в процедурата ще се отнесат с необходимата сериозност и ние ще получим наистина качествени предложения. 
Според предварителните планове оценката на предложенията ще отнеме около един месец. Така че след 20 януари 2012 г. може да се очаква класиране на участниците. Да не забравяме, че според разпоредбите на ЗОП, е налице възможност за обжалване на решението за класиране на участниците в процедурата. Искрено се надявам да няма никакви поводи за обжалване и в началото на февруари’2012 да имаме подписани договори с изпълнителите. Ако все пак процедурата бъде обжалвана, не бих могъл да се ангажирам с каквато и да било прогноза относно началото на изпълнението.
Що се отнася до втория проект с финансиране по ОПАК - „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”, той се движи по утвърдения график. Според него, в края на ноември’2011 г. ще представим на УО по ОПАК разработените проекти на тръжни документации за предварителен контрол. Очаквам, че преди коледните празници ще обявим и тези тръжни процедури. Предвиждаме отново 52 дни за подготовка на предложенията и един месец за оценката им. Това означава, че към края на март’ 2012 г. може да имаме избрани изпълнители и по този проект.
Със средства от какви източници (например националния бюджет, ОПАК) ще се финансира изграждането и развитието на е-управлението през близките години – приетата от кабинета Стратегия за е-управление в Република България е със срок 2011-2015 г.?
Електронното управление у нас ще се финансира както със средства от бюджетите на съответните ведомства, така и със средства от оперативните програми. В разработената Пътна карта за реализация на Общата стратегия за електронно управление в Р България 2011-2015 г. акцентът е сложен върху проектите с европейско финансиране. Разбира се, за поддържането на вече изградени системи и решения в областта на е-управление ще бъдат необходими и средства от националния бюджет. Вярвам, че с развитието на икономиката и нарастването на БВП, отпускането на средства от националния бюджет за такава приоритетна област каквато е е-управлението, вече няма да е толкова трудно. Друг възможен източник за финансиране се явява и публично-частното партньорство при ясно регламентирана законова основа за това. 
Въпросите зададе Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X