Ит Лидери

БАИТ: Изграждането на е-правителството е ключов момент за осъществяването на административната реформа

Computer World

„По темата за изграждане на е-правителството, браншовите организации от ИКТ сектора изработиха и оповестиха становището си още в началото на годината, след като стратегията за развитие на е-управлението в Република България бе приета от Министерския съвет. Становището почти изцяло е валидно и днес. От тогава до сега на практика нищо реално не се е случило. 10 месеца по-късно, все още очакваме пътната карта и бюджета за изпълнение на стратегията”, заявиха от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). 
През юли тази година на сайта на МТИТС бе публикувана проектодокументация за обществена поръчка с предмет „Развитие на административното обслужване по електронен път”. Поръчката ще се финансира по проекта „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на стойност 18 милиона лева чрез Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС. Ден преди изтичането на крайния срок за подаване на предложения и коментари, свързани с документацията, МТИТС проведе среща с повече от 40 представители на браншовите организации от ИКТ сектора. 
От БАИТ изтъкнаха, че по подготвената и публикувана за обсъждане на сайта на МТИТС проектодокументация браншовата организация е дала доста обемни бележки и препоръки. „Настоятелно поискахме да водим диалог, да помогнем документацията да се приведе в значително по-приемлив и конкретизиран вид, но до диалог и взаимодействие не се стигна. На фона на всичко това, към днешна дата, можем да кажем отново - натрупано е огромно закъснение и ако веднага не се пристъпи към действие, средствата по ОПАК, предвидени за проекта „е-управление“, ще бъдат загубени”, посочиха от ИТ асоциацията.
В същото време, БАИТ декларира, че приема като знаково назначаването на Валери Борисов за заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. „Вярваме, че с тази промяна правителството показва управленска воля да се ускорят процесите и да се гарантират прозрачност и постигане на реални резултати в изграждането на системите за е-управление”, гласи становището на БАИТ по състоянието и работата за изграждане на е-правителство.
От ИТ асоциацията изтъкнаха, че изграждането на е-правителството е ключов момент за осъществяването на административната реформа и че няма друга алтернатива, освен изграждането и въвеждането му в действие по-най-бързия възможен начин. То не само ще подобри значително обслужването на гражданите и бизнеса, но ще извади на светло значителна част от сивата икономика, ще повиши чувствително приходите в държавния бюджет, а инвестицията ще се възвърне за няколко години, категорични са от БАИТ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X