Ит Лидери

ЕСИ - Център Източна Европа е новото име на ЕСИ - Център България

Computer World

Георги Шарков, управител на ЕСИ ЦИЕСчитано от 20 юли 2011г., с решение на Софийски градски Съд, името на Фондация „европейски софтуерен институт - Център България“ се промени на Фондация „Европейски софтуерен институт - Център Източна Европа“. Съкратено, името вече се изписва „ЕСИ ЦИЕ“ на кирилица или „ESI CEE“ на латиница.

Останалите реквизити остават непроменени както следва:

ЕИК/БУЛСТАТ: 131186657

ДДС №: BG131186657

Седалище и адрес на управление/адрес за кореспонденция: гр. София, п. к. 1766, община Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 11Б, ет. 1.

МОЛ: Георги Шарков (управител)

Телефон: (+359) 02-489 9740

Факс: (+359) 02-489 9742

e-mail: office@esicenter.bg

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X