Ит Лидери

Процедурите по двата мегапроекта за е-управление по ОПАК ще се координират с ИТ бранша

Computer World

Ще поканим представители на ИТ бранша, за да обсъдим заданието и всички условия за участие и предстоящите стъпки и дейности в проекта за “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” за 18 млн. лв. по ОПАК, който ще стартира до няколко седмици, и в проекта „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” за 12 млн. лв., по който предстои подписване на договори. Това заяви Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, ИТ и съобщенията по време на среща-дискусия, организирана от БАИТ и провела се на 15 юни в София. Семинарът се осъществи с подкрепата на Виваком, Майкрософт България, Телелинк и Комитекс.

Срокът за изпълнение и по двата проекта е 18 месеца. “Няма да пристъпим към обявяване на процедури по тези два проекта, без те да бъдат координирани с бизнеса”, категоричен беше Русинов.

ИКТ браншът трябва да е коректив на администрацията и да й посочва грешките, но в конструктивен, безкористен план, посочи още Русинов.

Координацията на хоризонтално ниво в областта на електронното управление се осъществява от Съвета за административна реформа (САР), като функциите му бяха разширени. Това е орган, който обслужва пряко Министерски съвет. Следващата структура, която функционира в тази област, е постоянна работна група по е-управление, която включва представители, включително ИТ експерти, от администрациите. Тази група има право да предлага инициативи към САР, както и е задължена да изпълнява задачите, които й се поставят.

От април месец функционира и петчленна комисия, която ще формулира обхвата на задачите, поставени от постоянната работна група по е-управление, и оценява и докладва на САР постигнатото от нея. Реално комисията координира и докладва двупосочно постигнатото от САР и работната група, като играе ролята на междинно звено. Според приетото от кабинета постановление, Комисията се председателства от зам.-министър Първан Русинов и включва Валери Борисов, директор на дирекция "Електронно управление" в МТИТС, главният секретар на Министерски съвет, Симеон Дянков, заместник министър-председател, председател на Съвета по административна реформа и министър на финансите или негов представител, и секретарят на САР – Лилия Улева, съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на финансите.

МТИТС ще изпрати покани за предложение от браншовите организации да излъчат двама представители, които да представляват ИТ бизнеса в комисията по е-управление. Те ще имат съвещателен глас в този орган на управление.

На семинара Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС беше категоричен, че оперативна програма ИКТ няма да бъде има нито сега, нито в следващия програмен период. Идеята за създаване на ИТ министерство, която беше залегнала в предизборната програма на ГЕРБ, пък беше отхвърлена от Симеон Дянков, заместник министър-председател, председател на Съвета по административна реформа и министър на финансите, който уточни, че лично се е противопоставил на подобно решение в началото на управлението на настоящото правителство.

Дончев изтъкна, че огромна част от информацията в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти (ИСУН) вече е публичнодостъпна. Всеки проект, всеки бенефициент, всеки договор, финансиран със средства от ЕС вече е достояние на гражданите. Той посочи, че тъй като платформата, на която стъпва ИСУН, е изградена с идеята да бъде надграждана, могат да се правят следващи стъпки в развитието й. “Днес сутринта за първи път официално беше представена следващата много важна стъпка – възможността за кандидатстване по електронен път… Това, което следва само след 2-3 седмици, е възможността за електронно отчитане”, каза Дончев. Според него, голямо предизвикателство ще е интегрирането на системата ИСУН с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в която се отчитат средствата по Програмата за развитие на селските райони.

Дончев изтъкна, че в контекста на приоритетите в националните оперативни програми в следващия програмен период основните нужди и дефицити на България са три - професионално образование, НИРД и качествено административно обслужване. В този контекст Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България съобщи, че софтуерната компания финансира проучване за конкурентоспособност на България, което няма общо с ИТ и резултатите от което ще бъде представено другата седмица. По първоначални данни, основна пречка пред чуждестранните инвеститори е не толкова качеството, колкото липсата на интеграция на отделните държавни институции при влизане на чужда фирма в страната, тоест искането на едни и същи документи от различни администрации, нови разрешителни и др.

“През цялата дискусия говорихме за ИКТ бранша като едно цяло – двете асоциации (б.ред. БАИТ и БАСКОМ), и това е едно от най-силните послания от срещата – има държавна администрация, има технологичен сектор, и ние сме заедно”, заключи Теодор Захов, председател на УС на БАИТ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X