Ит Лидери

Създаване на интегрирана национална телеком инфраструктура за ДА поиска бизнесът

Владимир Владков

Владимир Владков

За 18 г. за ИКТ държавата е похарчила 1 милиард евро, а ефективността им е едва 20%, заяви Бойко Симитчиев от АКИС

Писмено предложение за създаване на Обществен съвет, който ще планира обединяването на фрагментираните телекомуникационни мрежи (предимно опорни оптични инфрастуктури) на различните държавни ведомства, ще бъде внесено до няколко дена до премиера Борисов и вицепремиерите, заяви на кръгла маса Петър Статев, председател на Българския ИКТ клъстер, който организира събитието съвместно с браншовите организации АСТЕЛ и АКИС ( Асоциация на комуникационни и информационни специалисти). Такава интегрирана единна национална мрежа, ориентирана към услуги, предоставяща надеждност и сигурност, не може да бъде създадена без подкрепата на частния бизнес и институционализиране на добрите практики за публично-частно партньорство (ПЧП). Идеята е една национална телекомуникационна инфраструктура да обединява на ниво услуги вече създадените национални мрежи като ЕСМ, управлявана от дирекция ЕСМИС, т.нар. НАМДА, мрежи на МВР, на Министерство на отбраната (Странджа), както и на държавни енергийните дружества като НЕК и Булгартел.

 

Организаторите на кръглата маса за националната телеком инфраструктура Петър Статев, ИКТ Клъстер, Антони Славински, АСТЕЛ, и Бойко Симитчиев, АКИС

 

Според Статев този Обществен съвет трябва да бъде създаден в кратки срокове, като до края на юли 2011 г. да приеме и правилник за работата си, а през септември да започне одит на текущото състояние, след което до края на октомври тази година този нов Съвет да приеме план за интеграция и бюджет за реализация. „Поетапната интеграция и реализирането на национална интегрирана телеком мрежа да стане в периода 2012 – 2013 г.", заяви Статев.

Според бригаден генерал Бойко Симитчиев от УС на АКИС, през последните 18 години правителствата у нас са изразходвали за обществени ИКТ системи около 1 милиард евро, а много от тези системи се използват изключително неефективно, едва 15 до 20%. „Голям проблем е и липсата на единна защита на личните данни и класифицираната информация, каза той. - Има проблясъци в тази област като наскоро обявеното решение на МТИТС за обединяване на НАМДА и на мрежата ЕСМ, управлявана от дирекция ЕСМИС към МТИТС"

„Нужни са решения, допълващи решенията на свободния пазар, допълни Статев. Те няма да са в ущърб на търговските оператори. Услугите на е-правителството ще се ползват от гражданите и бизнеса през търговските мрежи за достъп. Държавата не прави мрежи за достъп, а само опорни инфраструктури. Така че има място за подобна държавна национална телекомуникационна инфраструктура", изтъкна председателят на ИКТ Клъстера.

Според Първан Русинов, зам.министър на ИТ и съобщенията, новата програма за изпълнение на целите на националната стратегия за развитие на ШЛ достъп предвижда с 40 млн. лв., предвидени по Оперативна програма „Регионално развитие" да бъде осъществен проект за ШЛ мрежи в селските региони, като в рамките на този инвестиционен проект ще бъде разширена и опорната обществена съобщителна инфраструктура до още около 60 общини, които към момента не са свързани с оптика. Започналата интеграция на двете мрежи (ЕСМ и НАМДА) трябва да бъде реализирано до края на 2012 г., а след това се планира увеличаване на преносния капацитет на опорната мрежа чрез доставка на ново оборудване."Всички тези планирани мерки ще гарантират технологичната обезпеченост на електронното правителство и предоставянето на качествено административно е-обслужване на гражданите и бизнеса», каза още Русинов.

НАМДА достига с опорна оптична мрежа до 24 областни града, градската селищна мрежа обхваща 1158 ведомства в 600 сгради. „ЕСМ и НАМДА ползват различни трасета, но достигат до едни и същи комуникационни помещения. В същото време поддръжката се осъществява локално, некоординирано. В проекта за обединяването им е заложено (без увеличение на средствата) да се осигури поддръжка двете мрежи в в режим 24 по 7.

Икономическият зам.министър Евгени Ангелов, обясни, че Българският енергиен холдинг е един от най-значимите играчи на пазара на комуникационна инфраструктура у нас, като НЕК има около 3600 км оптична мрежа, а Булгартел е с активна мрежа от над 2000 км. „Булгартел прави първи стъпки по усвояване на тази голяма мрежа, но има още огромен потенциал. Работна група от БЕХ и собствениците на мрежи трябва да създаде практична стратегия за по-ефективно използване на тези километри оптика, каза Ангелов. - Има достатъчно свободен капацитет, който да се използва по-ефективно." Според него въпросът е как да бъде реализирана една обединена национална държавна мрежа. „Не трябва да се създава нов държавен телеком оператор, а да се обединят мрежите и инфраструктурата по най-умния начин чрез ПЧП механизми. Компаниите от бранша трябва да инвестират допълнително милиони евро в развитие на тази мрежа, в продажба на капацитет, да осъществят партньорство с европейски оператори." До месец - два ще има становище на МИЕТ по въпроса.

Бригаден генерал Христо Тихонов, шеф на дирекция "КИС" в Министерството на отбрана, допълни, че добре работят и с МВР, и с МТИТС, имат намерение да работят и с останалите министерства, както и с Булгартел. Той обаче заяви, че трябва да бъде създаден единен национален център за кибер защита, като основна роля в него имат специалисти от ДАНС, МТИТС, МВР, БАН и МО. „Степента на киберзащита ще бъде проверявана от групи за имитация на кибер атаки", допълни Тихонов. През последните 3 години военното министерство е развило няколко собствени комуникационни системи, включително проекта за стационарна мрежа „Странджа" 2, която се доизгражда. „Ако бъдат отпуснати целеви средства за освобождаване на честотите за DVB-T (цифровата ефирна телевизия), проектът ще бъде изпълнен според първоначалния план. Ако не, то системата пак ще може да обслужва нуждите на МО и БА, ще има и свободен капацитет за други потребители", каза Тихонов. В момента се изгражда и автоматичната система за връзка с подвижни обекти по стандарта TETRA, която след приемането й ще покрива 45% от територията на страната и 80% от подразделенията на армията, допълни шефът на дирекция КИС в МО.

МВР също изгражда TETRA мрежа, финансирана със средства на ЕС по програма ФАР и шенгенските финансови инструменти. „За 8 г. са монтирани 138 ретранслатора и е осъществена свързаност между 106 базови станции TETRA, каза Иван Димитров, шеф на дирекция КИС в МВР. - Има и мобилни TETRA станции, които се ползват успешно от службата за противопожарна безопасност, както и система за автоматично определяне на обектите, 15 диспечерски центъра. Общо 8500 са потребителите на тази TETRA мрежа, като тя покрива 60% от територията на страната, предимно външните граници и европейски транспортни коридори. В същото време в рамките на съществуващия бюджет е осигурена комуникация през TETRA мрежата за Бърза помощ в Ямболска област", каза Димитров. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X