Ит Лидери

Intel отново с рекордни финансови резултати

Computer World

Intel Corporation отчете нови рекордни печалби за акция и приходи, както при GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), така и на non-GAAP база.
При non-GAAP база, приходите за първото тримесечие на 2011 г. са $12,9 милиарда, печалбата от основна дейност е била $4,3 милиарда, нетната печалба - $3.3 милиарда, а печалбата за акция (EPS) - 59 цента. При GAAP база, компанията отчете приходи за Q1 2011 година от $12,8 милиарда, печалба от основна дейност от $4,2 милиарда, нетна печалба от $3,2 милиарда, и печалба за акция (EPS) от 56 цента.

Пол Отелини, президент и главен изпълнителен директор на Intel

Компанията e генерирала приблизително $4 млрд. в брой от операции, изплатила е кешови дивиденти в размер на $994 милиона и е използвала $4 милиарда за обратно изкупуване на 189 милиона дяла обикновени акции.
“Приходите за първото тримесечие са рекорд за всички времена за Intel в резултат на двуцифрения ръст на приходите на годишна база във всеки основен продуктов сегмент и във всички региони,” заяви Пол Отелини, президент и главен изпълнителен директор на Intel. “Тези изключителни резултати, в комбинация с нашите насоки за второто тримесечие, ни поставят в позицията да постигнем повече от 20% годишен ръст на приходите.”

Приходите на PC Client групата са с ръст от 17% за първото тримесечие на 2011 година. Data Center групата отбеляза увеличение от 32% на приходите, а приходите от Intel Atom микропроцесори и чипсети са $370 милиона, което е ръст от 4%. Всички тези резултати са в сравнение с резултатите от първо тримесечие на 2010. Средната продажна цена (ASP) за микропроцесорите отбеляза увеличение спрямо предходното тримесечие. Брутният маржин е бил 61 %.

Разходите за проучвания и развитие на Intel плюс сливания и придобивания (R&D plus MG&A) са били $3,7 милиарда, като те са малко по-високи от очакванията на компанията. Нетна печалба от $213 милиона от equity инвестиции, лихви и други, са били в съответствие с очакванията на компанията.Ефективната данъчна е била 28%, в съответствие с прогнозираното от компанията ниво от 29%.
По време на тримесечието, компанията приключи придобиването на Infineon Wireless Solutions и на McAfee.  Комбинацията от двете придобивания е допринесло приходи от $496 милиона.

Припомняме, че водещият световен разработчик на процесори отчете приходи за 2010 г от $ 43,6 милиарда, печалба от основна дейност бе $ 15,9 млрд., нетна печалба - $11,7 млрд, а печалбата за акция (EPS) е $2.05. Компанията бе генерирала за 2010 г. $16,7  милиарда в наличност от операции, платила е кешови дивиденти в размер на $3,5 милиарда, и е използвала $1,5 милиарда за обратно изкупуване на 70 милиона обикновени акции.

За четвъртото тримесечие корпорацията Intel бе обявила приходи от $11,5  милиарда.  Компанията отчете за четвъртото тримесечие печалба от основна дейност в размер на $4,3 милиарда, нетна печалба е $ 3,4  милиарда, а печалбата за акция (EPS) - 59 цента.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X