Ит Лидери

Годишни награди на Computerworld „ИТ проект 2010“

Computer World

Е-услугите на Община Стара Загора и миграцията  на ИС на Е.Миролио станаха победители в състезанието за ИТ проект на 2010 г. на в. Computerworld. Четирима изявени в ИТ областта специалисти бяха отличени по повод 20-годишния  юбилей на вестника и на компанията издател, ICT Media - академик Петър Кендеров, Марин Калчев, Димитър Костов и Мирослав Вичев.
 
Проектът за електронно административно обслужване в Община Стара Загора и решението, осигурило миграция и модернизация на бизнес критична информационна система в Е. Миролио станаха победители в конкурса “ИТ проект на 2010”, организиран от в. Computerworld и Банка ДСК.
Решението, подобряващо административното обслужване чрез е-правителство в старозагорската община, изпълнен от консорциум, включващ David Holding, Ciela и Cnsys, бе класирано на първо място от журито в категория “Обществени организации”. Негови подгласници станаха системата в НАП за анализ и изчистване на данни, изпълнена от Глобал консултинг, и обновените четири ИС за управление на съдебните дела на Висшия съдебен съвет, в чиято реализация са участвали Латона България, Информационно обслужване, Сименс България, Консорциум Декстро груп, Фондация Право и Интернет, Консорциум С.А. Консултинг, Норма и Intelday Solutions.
 

За престижното отличие в публичния сектор се състезаваха общо 9 проекта. Сред тях са биометрично базираната система за гласуване на депутатите в Народното събрание, разработена и въведена в експлоатация от Контракс, Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, функционираща в 10 големи града у нас и осигуряваща оповестяване на 34% от населението, разгърната от консорциума “Hörmann- SEN”, създаденият от Стемо и Fujitsu изчислителен комплекс в БАН за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии и др.
 


Годишни награди на Computerworld  „ИТ проект 2010“

© Computer World, Computerworld.bg

При корпоративните проекти конкуренцията бе много оспорвана, като крайните оценки на представените през 2010 г. на страниците на  вестника четиринайсет успешни ИТ решения бяха изключително близки. Освен реализираното от Мусала Софт решение в Е. Миролио, журито номинира още ИТ проектите за модернизация на ЦОД в Енел Марица Изток 3, изпълнено от Телелинк, Мнемоника и ITCE, и внедрените от IBS България и СИС Технология каси на самообслужване в Хипермаркет Карфур - София.
Председател на комисията, определила победителите в конкурса, е Никола Няголов, старши мениджър “ИТ консултантски услуги” в KPMG България, а членовете са Александър Апостолов, председател на УС на БАУП, Веселин Янков, изп. директор на БАИТ, Георги Брашнаров, председател на БАСКОМ, Георги Шарков, директор на ЕСИ Център България, Дора Василева, председател на УС на Българската уеб асоциация, Тотка Чернаева, началник отдел „Технологии на информационното общество“ в МТИТС, Юрий Генов, началник управление "ИТ операции" в Банка ДСК, и Недялка Йоловска, управител на ICT Media.
 


Годишни награди на Computerworld  „ИТ проект 2010“

© Computer World, Computerworld.bg

По време на събитието в столичния хотел Шератон по случай своя юбилей ICT Media връчи и специални награди на личности с принос за развитието на ИКТ у нас.
- Академик Петър Кендеров получи награда за цялостен принос към образованието и развитието на млади таланти в ИКТ сферата.
- Марин Калчев, ИТ директор на НОИ, получи отличие за цялостен принос за внедряване на добрите ИКТ практики в държавната администрация
- подуправителят на БНБ Димитър Костов взе награда за цялостен принос за внедряване на национално значими ИКТ проекти във финансовия сектор
- За цялостния си принос за издигане на авторитета на ИКТ професионалистите в българските организации бе отличен Мирослав Вичев, изп. директор на Банка ДСК и председател на УС на „Клуба на ИТ мениджърите в България“.
Наградената в категорията “Обществени организации”
интегрирана система „1С:еАдминистрация” в Община Стара Загора обхваща всички процеси, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса. Решението обхваща процесите на заявяване и заплащане на административни услуги по множество канали, вътрешните административни процеси, извършена е и интеграция с вътрешни и външни за общината системи. „Революцията, която вие от ИТ бранша творите в администрацията, е много сериозна“, заяви при получаването на наградата секретарят на общината Николина Горова.
 


Годишни награди на Computerworld  „ИТ проект 2010“

© Computer World, Computerworld.bg

Номинираният в същата категория общ ИТ проект във Висшия съдебен съвет обхваща четири системи за управление на съдебните дела. Решенията са внедрени във всички съдилища в страната и са интегрирани с уеб базирания интерфейс за съдебни актове и със софтуера за мониторинг и контрол на вещите лица. Възможността за обмен на е-папки на делата доказано спестява разходи на съдилищата. Подаването на жалби и искове по електронен път пък пести време и на гражданите, и на съдилищата, а въвеждането на е-подпис направи равностойни хартиените и електронните актове, искове и жалби.
 


Годишни награди на Computerworld  „ИТ проект 2010“

© Computer World, Computerworld.bg

Внедреното в НАП ИТ решение на база платформата на Informatica съдържа два компонента - за интеграция (Informatica Power Center) и за валидиране на данни (Informatica Data Quality). Тези два модула са напълно интегрирани в обща платформа и не изискват отделни инсталации, както и специализирана интеграционна среда. Внедряването дава възможност за автоматизираното и бързо изпълнение на действия с данните като анализ, профилиране, структуриране, екстракт, преформатиране, почистване, прехвърляне, независимо от техния формат, местоположение и структура. Това създава идеалните условия, необходими на аналитичните приложения за бързото им внедряване и коректното им функциониране и оказва пряко влияние върху ефективността на всички бизнес процеси.
Отличеният в категория “Корпоративен сектор”
проект в Е. Миролио осигурява миграция на цялата ИТ инфраструктура на Е.Миролио от мейнфрейм върху AIX базиран софтуер и хардуер, като Мусала Софт са успели да трансформират над 8 млн. реда код. Резултатът е значително оптимизиране на ИТ разходите за италианския инвеститор и осъвременяване на системите. „Мусала Софт се справи с цялостната миграция в рамките на силно предизвикателен срок. Благодарение на цялото усилие не само постигнахме значително намаляване на разходите, но и сме много по-подготвени да посрещаме динамично променящите се изисквания на компанията. Еволюцията на бизнес нуждите трябва да върви ръка за ръка с развитието на ИТ системите. В момента проектът е във фаза поддръжка, както и се адресират допълнителни доработки”,  заяви при награждаването Фулвио Дематеис, ИТ мениджър в Е. Миролио. 
 


Годишни награди на Computerworld  „ИТ проект 2010“

© Computer World, Computerworld.bg

Номинация в тази категория получи и пилотното внедряване на каси на самообслужване IBM Self Checkout, реализирано в Хипермаркет Карфур – София. Self Checkout терминалите дават възможност на клиентите да пазаруват по самостоятелен и приятен начин - без чакане на опашки и при пълен контрол на процеса на покупка. 
Проектът в Енел Марица Изток 3 включва изграждане на два центъра за обработка на данни – един на площадката в ТЕЦ-а и един в офиса в София. Предложеното решение реализира Disaster Recovery система между двата центъра и е уникално за България, заяви при награждаването Десислав Шекерлетов, ИТ мениджър в Енел Марица Изток 3.
Инициативата ИТ проект на годината стартира през 2004 г.
със съдействието на Първа инвестиционна банка, като в първата надпревара взеха участие 35 организации и фирми от различни браншове. Носител на голямата награда в инициативата и победител в категория “Обществена значимост” бе Агенция “Митници” с БИМИС, заводът на Шнайдер Електрик в Перущица получи награда за успешно изпълнение, НЕК бе отличена в категория “Ефективност”, а Община и РДВР Стара Загора взеха приза за мултипликационен потенциал. 
В конкурса “ИТ проект 2005“ се състезаваха 32 български ИТ проекта в 3 категории: “Обществени организации”, “Корпоративни проекти” и “Малки и средни фирми”. Победители в тях станаха съответно проектът ИС ”Отворена администрация Варна”, диспечерската GPS система в Софийски градски транспорт и внедрената в пловдивското предприятие Aiger Engineering единна ИС. 
През 2006 г. в конкурса участваха общо 30 ИТ проекта, реализирани в различни обществени организации и ведомства, предприятия, научни институции. Наградите в двете категории -  обществен и частен сектор, като наградите грабнаха проектът за достъп до е-информация за хора с увреждания в българските библиотеки и въведеното в ОMV България BI решение. Специална награда получи проектът за въвеждане на IBAN заради своята многообхватност, голяма национална значимост, връзка с много промени в нормативната база и платежните документи, както и поради това, че е изпълнен в срок без сътресения.
 

През 2007 г. инициативата бе подкрепена от ПроКредит банк, като в състезанието се включиха 32 ИТ проекта. Електронната система за таксуване и контрол при паркиране в „синя" зона в София получи голямата награда в категория „Обществени организации", а внедряването на услугата е-фактура на Банксервиз в Райфайзен Лизинг България бе победител при корпоративните проекти. Със специална награда бе отличен проектът „Телецентрове" за принос в развитието на информационното общество в България.
От 2008 г. досега конкурсът се подпомага от Банка ДСК, а ИТ проектите продължават да се състезават в двете “дисциплини“ - за внедрявания в обществени и в частни организации. „Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112” и електронният магазин на 2be получиха големите награди в петото издание на инициативата. Системата 112 успя да спечели в една изключителна за обществените ИТ проекти година, когато бяха реализирани редица мащабни системи като отлаганата дълго време интегрирана ИС на НЗОК, системата за РВД; е-услугите, предоставяни от НОИ; интегрираната ИС в БНБ; системата за управление на опашките в НАП, КАТ и МВР и редица други.
През 2009 г. започна да се отчита и влиянието на кризата, като на страниците на в. Computerworld бяха представени общо 18 проекта, по 9 в двете категории. Победител при обществените организации стана автоматизираната система за дистанционно наблюдение на пациенти и оповестяване при спешни случаи в болница “Света Екатерина”, а при корпоративните системи бе наградено внедряването на ИС SafeCash на Дружеството за касови услуги.
Отличията за личен принос
- Академик Петър Кендеров е президент на Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”. Той е член на Изпълнителния комитет на Международната комисия по математическо образование от Общото събрание на Световния математически съюз. Безспорен е приносът на акад. Кендеров в създаването и утвърждаването на националните и международни олимпиади по математика и информатика като постоянно действаща школа за развитие на младите таланти. През 1989 г. той става председател на Организационния комитет и на журито на Първата международна олимпиада по информатика за ученици от средните училища. По инициатива на Кендеров през 1995 г. е учредена и ежегодно се връчва награда за учители с най-голям принос в откриването и развитието на таланта на учениците в България по математика, информатика и природни науки. Той е сред инициаторите на учредения през 2000 г. Ученически институт по математика и информатика.
- Марин Калчев е ИТ директор на НОИ. Той е безспорен авторитет сред ИТ ръководителите в държавната администрация с умението си да внедри добрите ИКТ практики в своята ежедневна работа и да използва потенциала на ИТ за решаването на задачи със значителен социален ефект. С ръководената от него ИТ дирекция, НОИ стана една от първите институции, които предоставиха на практика електронни услуги за граждани и фирми още през 2003 г. В допълнение, Калчев работи в НОИ вече 20 г.
- Димитър Костов в момента заема поста подуправител на БНБ. Под неговото ръководството са реализирани едни от най-значимите проекти в областта на платежните системи в страната, имащи сериозен ИКТ компонент. Работата по тези проекти получи признание от Европейската комисия, Европейската централна банка и други европейски институции.
Важен аспект от подготовката на националните платежни практики и стандарти за преход към Единната зона за плащания в евро SEPA е използването на BIC и IBAN като идентификатори при иницииране на плащане. През юни 2006 г. успешно приключи проектът по налагане на IBAN, който засегна платежните инфраструктури, банките и техните клиенти, като наложи промяната на около 10 милиона банкови сметки. С оглед подготовката на страната за въвеждане на еврото и постигане на по-ранна конвергенция с европейската платежна система и пазар, усилията на БНБ и банковата общност бяха насочени към реализиране на най-значимия за страната проект в областта на плащанията през 2010 г. – присъединяване към TARGET2. От 1 февруари 2010 г. стартира националният системен компонент на TARGET2. Успоредно с него започна работа и системата за обслужване на клиентски плащания в евро – BISERA7-EUR. Така за банките и техните клиенти е осигурена надеждна и сигурна инфраструктура за обработка на малки и големи плащания в евро.
- Като председател на УС на "Клуба на ИТ мениджърите в България" от основаването на тази организация през 2007 г. досега, Мирослав Вичев инициира и допринася за осъществяването на поредица от инициативи, насочени към издигане на позицията и авторитета на ИТ мениджърите в българските организации. Сред тези инициативи са –учредените награди за “ИТ мениджър на годината”, проучвания на добри практики за взаимодействие между ИТ и бизнеса, включително чрез съвместна работа с организации на ИТ мениджъри от други страни и т.н. В допълнение, личният му професионален път потвърждава, че значителният опит, натрупан в областта на ИТ, дава добра основа за изграждането на успешни бизнес ръководители. Такива примери определено допринасят ИТ професията да има по-високо признание. 
История на наградите на Computerworld
През 2002 г. за ИТ мениджъри на годината бяха избрани Юлия Шивергиева от ОББ и Венцислав Христов от служба ГРАО, а от ИТ компаниите бяха отличени Саша Безуханова,  HP България, и Йордан Йорданов, Контракс.
През следващата 2003 г. титлата ИТ мениджър на годината спечелиха Христо Георгиев от СИС Технолоджи и Драгостина Грънчарова, Cisco България. За внедрените ИТ решения с приза ИТ потребител на годината бяха удстоени Атанас Сиреков, ИТ мениджър на Община Бургас, и  Василка Сирачевска от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.
Специална награда за ИТ Проект на 2003 г. получиха Владимир Богоев и Явор Димитров от Българска народна банка за проекта RINGS.
Клубът на ИТ мениджърите в България и списание CIO възродиха тази традиция през 2008 г. и вече три години провеждат конкурса. 
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X