Ит Лидери

Гинка Чавдарова, изпълнителен директор, Национално сдружение на общините в Република България: Най-голямото предизвикателство пред общинските и областни администрации е интегрирането на ИС на публичния сектор

Computer World

Уважаема г-жо Чавдарова, какви са факторите за развитието на модерна административна система в страната? 

За всички нас е ясно, че развитието на модерна административна система в България е в пряка зависимост от компетентното и ефективно въвеждане на съвременни информационни технологии в работата на тази администрация. Затова тази задача е сред основните приоритети вече няколко години. Основната цел е да се оптимизира дейността на служителите на местно и национално ниво и постигането на европейски стандарти за работа на административните структури по модела “електронно правителство”.Основната цел е да се оптимизира дейността на служителите на местно и национално ниво и постигането на европейски стандарти за работа на административните структури по модела “електронно правителство”.

Какво постигнахте вие, като представител на общините, в тази посока?

Всички сме наясно, че предстоят да бъдат извървени още много стъпки и преди всичко да направим обективна оценка на общинския административен капацитет и паралелно с това да продължим да изпълняваме десетки общински проекти, които осигуряват своевременно въвеждане на евро-стандартите при предоставяне на местните услуги.Вие знаете, че през последните години НСОРБ инвестира значителни ресурси в организирането на много и разнообразни обучения, осъществи редица проекти, които имаха за цел и въвеждането на модерните електронни технологии в колкото е възможно повече общини. Друга положителна тенденция е, че съвременните информационни технологии навлизат в ежедневието на все повече общински администрации. С тяхна помощ се създава нова организация за изпълнение на административните услуги за гражданите и бизнеса и за предоставяне на информация, свързана с дейността на местните власти. Активизира се и присъствието на общините в Интернет – почти всяка седмица се появява нова или обновена интернет страница на община. Използването на сайтовете е на различни нива, но все повече администрации се стремят да достигнат до най-високото ниво на предоставяне на електронни услуги. Най-ниското ниво е публикуването на списък и ценоразпис на предоставяните услуги. Следващи нива са предоставяне на формуляри в електронен вид за изтегляне и отпечатване на молби, заявления и формуляри чрез Интернет. Най-високото ниво включва целия процес по издаване на документи, включително подписване с електронен подпис. След излизане на електронния подпис все повече общини се стремят да достигнат до най-високото ниво на предоставяне на електронни услуги.Положителна тенденция е и това, че тези страници вече не са само една "визитна картичка" на общината. В тях има елементи на електронното управление. Очевидно е осъзнаването на основната задача за подобряване на информационната среда в местната администрация, за подобряване на връзката и предоставянето на електронни услуги за гражданите и бизнеса.

Пред вас стоят и много предизвикателства.  Кои са основните?

Главното предизвикателство във връзка с ефективното използване на информационните технологии в общинските и областни администрации е интегрирането на информационните системи на различните видове публична администрация - централна, общинска, областна и на съдебната система. Пилотните проекти досега са или частични, или в области с малък брой общини. Едно от най-големите предизвикателства според нас за хората, работещи в общинските администрации е и това, че много често те са стресирани от новите изисквания към тях. На много места се налага те "в движение" да повишават квалификацията си и да разучават новите информационни продукти. Това безспорно не е лесно, но е свързано с важната задача за повишаване на административния капацитет на работещите в публичната администрация. Въпреки трудностите пред местната власт по отношение подобряване качеството и бързината на административното обслужване на населението, положителни  резултати са налице във все повече общини. По Оперативна програма Административен капацитет 33 общини изпълняват мерки за въвеждане на електронно управление и предоставяне на услуги изцяло по електронен път за гражданите и бизнеса. По други проекти и програми общините също търсят механизми за въвеждане на новите технологии в полза на гражданите.И накрая позволете ми да хвърля един своеобразен мост между свършеното до тук и това, което предстои и да кажа, че колкото и активно да сме работили през изминалите години за повишаване на административния капацитет на общинско ниво и за въвеждането на електронното управление, колкото и много да са били усилията ни, това което ни очаква е още повече – и като обем, и като усилия. Но нека не забравяме, че предизвикателствата, които преодоляваме всеки ден ни правят по-силни и по-уверени. Ако имаме волята и умението, ние наистина ще успеем да променим българските общини в европейска посока, което е и нашата основна задача.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X