Ит Лидери

Борил Караиванов, член на УС на Българска уеб асоциация: Връзката между бизнеса и университетите трябва да е двупосочна

Computer World

По какъв начин може да се засили и укрепи връзката между бизнеса и университетите?
Бизнесът е зависим от университите точно толкова, колкото и университетите са зависими от бизнеса. Добре подготвените кадри са точно толкова важни, колкото и бизнес ориентираните програми и лектори. В този смисъл може да се работи и в двете посоки:
1. Бизнесът трябва да участва активно в:
- съставяне на учебни програми, ориентирани към последваща успешна реализация на учащите на пазара на труда;
- запознаване на учащите с тенденции и опит от реалния живот, като участват активно в процеса на обучение;
- осигуряване на стажантски програми, позволяващи на талантливи учащи да се запознаят с практиката на водещи представители на бизнеса.
2. Учебните заведения трябва да:
- ориентират учебния процес към непосредствените нужди на бизнеса в краткосрочна и дългострочна перспектива;
- поканят бизнеса да участва активно в учебния процес;
- организират съвместно с бизнеса събития и инициативи, популяризиращи съвместни учебни програми. 

Кога частните компании в България ще започнат да възприемат унивеститетите като партньори и родните държавни ВУЗ-ове ще се превърнат в генератор на иновативни идеи и полезни пазарно-ориентирани високотехнологични разработки?
Когато се предприемат стъпки в следните посоки:
- ВУЗ-овете привлекат като служители хора с реален опит и актуализират програмите си спрямо реалните проблеми на бизнеса. Практиката на „отглеждане“ на кадри в рамките на университетската екосистема е порочна и като цяло подпомага създаването на учебен процес, който не е ориентиран към резултати, приложими в реалния живот;
- ВУЗ-овете гъвкаво използват различни начини за самофинансиране на идеи и разработки. Неспособността на отделните направления в учебните заведения да намират начини за финансиране ги обрича на неефективност. За да има напредничави разработки са необходими условия, които изискват непрекъснато и постоянно финансиране;
- ВУЗ-овете и бизнесът работят съвместно по общи програми и проекти. Съвместната работа би довела да по-голяма ориантация към резултати от обучението и конкретни измерения, приложими в практиката.
Въпросите зададе Констанца Григорова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X