Ит Лидери

Компаниите от хранително-вкусовата индустрия ще се насочат към решения и системи за подобряване обслужването на клиентите им

Computer World

Сред най-използваните в хранително-вкусовата промишленост информационни решения са системи за управление на търговските отношения с клиенти и интегрирани системи за управление на бизнеса.
Спецификата на хранително-вкусовата промишленост определя необходимостта от ИТ решения, които могат да обхванат и управляват комплексните процеси протичащи в компаниите от този бранш. Затова най-често търсени са мощни средства и системи за планиране на производството и логистиката, за управление на дистрибуцията и най-вече за управление на отношенията с клиенти.
Хранително-вкусовият сектор има напредък по отношение на интегрираните системи за управление на бизнеса, тъй като те са необходимост за всяка една компания от този сектор. Считам, че все още се правят компромиси по отношение на сериозни инвестиции в т.нар. back-office платформи и зелени технологии.
Компаниите от хранително-вкусовата промишленост, които имаха за цел да осигурят по-висока ефективност на бизнеса си, инвестираха през изминалите 5 години в надграждане на съществуващи и внедряване на нови  системи за управление на бизнеса. Едновременно с това осигуряваха и минимума от поддържащи технологии за протичане на нормалния процес на работа.
Поставени в условията на новата икономическа действителност, в близките 5 години компаниите от хранително-вкусовата индустрия ще се насочат към решения и системи, които ще допринесат за подобряване на обслужването на техните клиенти. Ще инвестират също така в поддържащи и мобилни технологии и виртуализация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X