Ит Лидери

Телекомите: Консолидация по пътя към пакетните IP услуги

Computer World

Владимир Владков
Достъп до Интернет със скорост над 30 Mbps за всички европейски граждани до 2020 г.; като поне половината европейски домакинства трябва да са абонати на интернет връзка със скорост над 100 Mbps. Това е една от основните цели, записани в стратегията „Европа 2020“ на Европейския съюз. Широколентовият достъп е признат като един от най-важните инструменти за повишаване конкурентоспособността на фирмите и гражданите в страните от ЕС, за развитието на икономика на знанието. Разработената от Еврокомисията политика се стреми да гарантира покритие с универсален широколентов достъп (съчетание от фиксирани и безжични мрежи) до Интернет, както и да насърчи внедряването и разгръщането на мрежи за достъп от ново поколение върху голяма част от територията на страните от ЕС, позволяващи 100 Mbps връзка към интернет. 
Пазарите на е-съобщителни услуги в държавите членки обаче са доста разпокъсани, действат национални схеми за номерация, лицензиране и разпределение на радиочестотния спектър. От ЕК си поставиха за задача активно изграждане на единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги, като за целта бе променена регулаторната рамка, която трябва да бъде приложена бързо в националното законодателство на отделните страни, заедно със засилена  координация при използването на радиочестотния спектър и хармонизиране на радиочестотните ленти.
Влизането на България в ЕС през 2007 г. съвпадна с икономическия подем не само в рамките на ЕС, а и в целия свят, отразил се благоприятно на телекомуникационния сектор, пострадал сериозно с краха на Интернет балона през 2000 г. Приходите от телекомуникационни услуги у нас година преди присъединяването бяха в размер на 1,55 млрд. евро, през 2007 г. достигнаха 1,715 млрд. евро, а през 2008 се увеличиха с над 5,6% до 1,813 млрд. евро, отбелязвайки лек спад през 2009 г. до €1,7 млрд. в резултат на настъпващата и у нас икономическа криза. Вложените инвестиции в сектора нараснаха значително от нива около 320-350 млн. евро преди присъединяването до над 538 млн. евро през 2007 г. Последва спад  до 405 млн. евро през 2008 г. и 283 млн. евро през 2009 г., показват данните на Евростат. Гласовият трафик от всички мрежи обаче нараства стремително – от 8,53 млрд. минути през 2006 г. до над 14,5 млрд. минути през 2009 г., като основна „заслуга“ за това имат мобилните разговори, които за 4 години са нараснали от 4,74 млрд. минути на близо 12 млрд. минути. Данните на КРС показват, че в края на 2009 г. в България е имало 1 млн. абонати на фиксиран интернет достъп, като 99% ползват широколентова връзка, а още 120 хиляди са абонатите на мобилен интернет.
В края на 2010 г. Министерският съвет прие нова Политика в областта на електронните съобщения, която предвижда въведени разпоредбите на регулаторната рамка на ЕС за е-съобщения 2009 в националното законодателство до 25 май 2011 г., освобождаване на радиочестотните обхвати 2,5 GHz и 3,5 GHz. До 2015 г. трябва да бъде освободен обхватът от 790 до 862 MHz (т.нар. цифров дивидент), който да се използва за мобилни широколентови (ШЛ) услуги,  ШЛ достъп за слабо населени райони, изграждане на радиомрежи за защита на населението при бедствия и аварии, нови безжични технологии и др. 
Предизвикателствата пред телеком сектора през последните 5 години
В телекомуникационния бранш ясно се разграничават два отделни периода. „През 2005 – 2008 г. трендът бе възходящ, докато последните 2 г. бяха изключително тежки както за икономиката като цяло, така и за телеком сектора, смята Ясен Гуев, директор „Корпоративна политика” в Глобул. - Предизвикателствата по време на този втори период, в който все още се намираме, са свързани със силната конкуренция, особено в мобилния сегмент, спада в потреблението и засилването на регулаторния натиск, включително намаляването на цените на едро за свързаност между операторите и по-ниските цени за роуминг в рамките на ЕС.“
От друга страна, се отчитат и позитивни тенденции. „През последните 5 г. потреблението на услугите за пренос на данни в мрежата на Глобул се увеличи 272 пъти. Нарасна делът на смартфоните сред използваните крайни устройства. Консолидирането на различни видове услуги и предлагането им от един доставчик, т.е. т.нар. пакетни услуги (мобилни и фиксирани гласови услуги, интернет, цифрова телевизия) беше силен двигател за развитието на конкуренцията в сектора“, допълва Гуев.
„Последните 5 г. бяха период на сериозно технологично развитие, включително на българския пазар, коментира Александър Димитров, търговски директор на Виваком.- Всички доставчици на телекомуникационни услуги бяха изправени пред редица препятствия, свързани основно с качеството на предоставяните услуги и въвеждането на нови технологии. В същото време се изясниха основните конкуренти у нас. Именно от тази гледна точка стартът на мобилните услуги на Виваком през ноември 2005 г. е събитие от голяма важност, защото то раздвижи пазара и предложи истинска възможност за избор пред потребителите. За разлика от всички останали сектори в българската икономика телекомуникационният се доказа като най-гъвкав по отношение на цените и е един от малкото, при който цените падат, вместо да се увеличават. Все още има доста какво да се направи в тази посока, най-вече с помощта на регулаторните органи, но безспорно това е едно от най-важните неща в сектора през последните 5 г. Ако погледнем 5 г. назад, ясно се вижда и разликата в ролята на телекомите у нас преди и сега – портфолиото от предлагани услуги значително се разшири“, допълва Димитров.
„Телекомуникационните услуги са сред най-бързоразвиващите се и печеливши икономически сектори у нас. В същото време самите технологии се развиват изключително бързо, което изисква от операторите да инвестират непрекъснато в мрежите и услугите си, обясняват от Мобилтел. - Сред предизвикателствата, които са и стимул, са огромните инвестиции, които трябва да бъдат правени, за да се развиват операторите в синхрон със световните тенденции.. За 15 г. инвестициите на М-Тел в мрежата и развитието на портфолиото на компанията надвишават 2,5 млрд. лева. Ежегодно инвестираме 100 млн. лв. в развитието на инфраструктурата си“, допълват от оператора. 
Според Мобилтел, комбинираните услуги тип Triple Play и Quadruple Play са световна тенденция, заемаща важно място в стратегията за развитие на големите оператори. Пакетното предлагане на няколко услуги – фиксирана телефония, мобилна телефония, интернет и телевизия дава възможност на клиентите да получат повече услуги от един оператор на по-атрактивна цена. За операторите това означава увеличаване на клиентската база и на средния приход от абонат.
В чисто български план важно събитие през последните 5 г. бе стартът на услугата по преносимостта на номерата, чрез която потребителите имат възможност да сменят своя оператор с друг като запазят номера си, смята Ясен Гуев от Глобул. „Когато услугата започна да се предлага през 2008 г., твърде малко потребители се възползваха от нея, но след улесняването й чрез въвеждане на процедурата „на едно гише” през август 2010 г. имаме данни за повишена активност от страна на потребителите на мобилни услуги.“, допълва той.
„В началото повечето доставчици се опитваха да се развиват самостоятелно, избягвайки консолидация с по-големите компании, смята Теодор Захов, изпълнителен директор на Спектър Нет. - Регулаторната среда не бе на ниво, окуражаващо значително алтернативните оператори. Операторите се състезаваха в развитие на инфраструктурата си повече, отколкото в развитие на услугите си.“ Според Захов цената бе основен аспект и сила в конкуретността на услугите, а не иновациите. „През последните 2 г. предизвикателство е намаляването на търсенето, вследствие на икономическата криза, клиентите намаляващи своята дейност и в последствие, използващи по-малко телекомуникационни услуги. Песимизмът спря новите инвестиции, които нормално поддържат развитието в сектора“, допълва шефът на Спектър Нет.
Според Димитър Радев, доскоро главен маркетинг директор на blizoo, а преди това главен изпълнителен директор на Кейбълтел България, през последните 5 г. основното предизвикателство пред големите играчи е било да се научат да играят по правилата на честната конкурентна игра, а пред малките играчи - да излязат от зоната на сивата икономика. “И малките, и големите играчи трябва да започнат да виждат клиенти, а не вечно оплакващи се “платци”, допълва Радев. Сред големите събития с дългосрочно влияние върху телеком пазара в България той определя старта на третия мобилен оператор Виваком, възходът на Булсатком като пионер на цифровата телевизия в национален мащаб, въвеждането на преносимостта на мобилните и фиксирани номера, сливането на Евроком и Кейбълтел и създаването на новата компания blizoo, както и отлагането на ефирната цифровизация за 2015 г.“
 

Развитие на телекомите
За периода 2006 до 2009 г. броят на фиксираните оператори у нас е нараснал от 14 на 18, а действащите кабелни телекоми са останали приблизително същия брой - 35 през 2006 г., 36 – през 2009 г. Трябва да се отбележи обаче, че от 2006 г. отчитането става по различна методиката и според класификацията на Евростат. За предишните години четири - пет години броят на кабелните компании у нас се движи около 600. Пазарът на Интернет доставчиците остава силно разпокъсан, което личи от увеличаващия се брой фирми, занимаващи се с тази дейност – от 313 през 2006 г. на 537 през 2009 г., без това да е съпроводено със съответното нарастване на приходите от този подсегмент. Ярко изявена е тенденцията за окрупняване на пазара, като по-малките сливания и изкупувания почти не се отчитат официално. За сметка на това знаковите сделки през последните 2 години вече са факт – първо през 2009 г. Спектър Нет придоби окончателно най-големия си конкурент в областта на телекомуникационните услуги за бизнес клиенти Орбител, а година по-късно самата Спектър Нет бе купена от Мобилтел в сделка, включваща и софийския интернет доставчик Мегалан, фокусиран върху домашния пазар.


Телекомите: Консолидация по пътя към пакетните IP услуги

© Computer World, Computerworld.bg


Краят на 2009 г. бе белязан и от сливането на двата най-големи кабелни оператори у нас – Евроком Кабел и Кейбълтел, закупени от европейския фонд за дялово инвестиране EQT, като обединената компания действа от май 2010 г. под името blizoo. Тези сливания са повратен момент в развитието на българския телекомуникационен пазар, тъй като най-големият оператор Мобилтел придоби на практика 3 от компаниите в топ 10 по приходи за 2009 г. с общ оборот от близо 40 млн. лв., а Кейбълтел и Евроком заемаха съответно 5 и 6 място в класирането за 2009 г. Четвъртият по големина телеком оператор Булсатком активно придобива LAN компании в редица големи градове, включително в София (Люлин Нет, София Онлайн и United Net), Варна, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Добрич, Асеновград, Ямбол, Хасково, Пазарджик и още 5 града. През 2011 г. се очаква навлизането на компанията в останалите областни градове. Показателно е обаче, че през последните 3 години Булсатком отчита сериозен скок на приходите си – от 39 млн. лв.  през 2007 г. до близо 99 млн. лв. през 2009 г. Кои са ключовите моменти в развитието на най-големите играчи на българския телекомуникационен пазар:
► През 2006 г. Мобилтел стартира първата UMTS мрежа в България, поддържаща 3G услуги като видеоразговор, пo-бърз достъп до интернет, поточно видео, гледане на телевизия в реално време, игри в мрежа през мобилен телефон. Със старта на UMTS мрежата компанията пусна в действие и HSDPA технология, превръщайки се в петия оператор в света, предлагащ HSDPA услуги. Същата година операторът обяви и услугата Vodafone live!, показвайки как телефонът може да се превърне в телевизор, дискотека, гейм конзола, галерия, вестник, стадион, пътеводител, камера или компютър, а от юни започна да предлага хитовото устройство BlackBerry. Месец по-късно Мобилтел създаде LOOP – мобилна мрежа за младежката аудитория.
С влизането на България в ЕС Мобилтел започна да предлага мобилна скорост до 7,2 Mbps, а от 2008 г. компанията стъпи и на пазара на фиксирани услуги, развивайки ги под марките M-Tel HomeBox, OfficeBox и VoiceBox, които, според компанията са „достъпни и в най-малките и отдалечени населени места в страната“. 
В следващите няколко години компанията пусна редица иновативни услуги, включително Mobile Eye (за мобилно видеонаблюдение в реално време на дома и офиса), плащания през мобилен телефон на сметки за комунални услуги, M-Tel Spot за Интернет базирани разговори и съобщения, навигационната услуга NAVIGATOR, услугата KeyControl, превръщаща мобилния телефон в дистанционен ключ за дома, 24-часово дистанционно наблюдение на хора със сърдечносъдови проблеми чрез системата ТЕМЕО, GPS услугата M-Tel Auto Control и др.. Стартиран е и пилотен проект за системата FlexNet, чрез която потребителите контролират дистанционно консумацията си на вода, ток, газ, топлинна енергия и други. 
 


Телекомите: Консолидация по пътя към пакетните IP услуги

© Computer World, Computerworld.bg

В началото на 2009 г. официално е открит новият модерен Център за управление на мрежата на Мобилтел, чрез който се наблюдава работата на всички елементи на GSM мрежата, оптичния пръстен в България и оптичния пръстен, свързващ всички оператори в групата Mobilkom Austria Group, част от която е и българския телеком. В средата на същата година М-Тел стъпи на телевизионния пазар, предлагайки в сътрудничество със седмия по големина оператор у нас Нетера ТВ услугата QUARTO, която допълва мобилните и фиксирани гласови и дейта услуги на компанията. През септември 2009 г. Мобилтел стана първият телеком оператор в България и шестнадесетият в света, който внедрява технологията HSPA+, осигуряваща мобилен пренос на данни със скорост до 21 Mbps. Година по-късно компанията надгради технологията до 42Mbps версия на HSPA+, използваща две носещи честоти. 
„За компанията 2010 е с фокус върху смартфони и таблети, обясняват от М-Тел - Предходната година отбелязахме 42% ръст в продажбата на смартфони. През 2010 г. разширихме портфолиото си от високотехнологични продукти и услуги с уникалния таблет Huawei S7.“ През 2010 г. на Мобилния конгрес в Барселона 24 от най-големите телекоми в света анонсираха единна платформа за мобилен софтуер Wholesale Applications Community, която предоставя база за разработчиците на мобилни приложения. У нас Мобилтел в партньорство с HTC организира първото съревнование за приложения на български език, предназначени за платформата Android. „Разработените от участниците програми засягаха почти всички теми от ежедневието ни - информация за градския и въздушния транспорт, пътната обстановка и паркирането в синя зона, пътеводители на забележителности в България, преглед на печата, списъци за пазаруване, конвертори, приложения за бъдещи родители, българско-английски речници, управление на бюджети, запазване на час за медицински преглед, преобразуване на текст в морзов код, теглене на късмети, изчисляване на промилите алкохол в кръвта и много други“, заявиха от оператора.
Сред ключовите събития не само за Мобилтел, а и за Telekom Austria Group през 2010 г. несъмнено бе придобиването на Мегалан и Спектър Нет. „Придобиването им отразява голямото търсене на пазара на комбинирани продукти в България, заявяват от  компанията.  - Чрез него Мобилтел пое дългосрочен ангажимент за значителни инвестиции в развитието на най-модерните телеком технологии в България, които ще бъдат от полза за крайните потребители и икономиката като цяло. Тази стратегическа стъпка на Мобилтел представлява значимо събитие за цялата индустрия не само заради предвидените инвестиционни ресурси, но защото отговаря изцяло на целите на Стратегия 2020 на ЕС за развитието информационното общество. С придобиването на двата оператора Мобилтел ще е в състояние да капитализира огромния потенциал на пазара на фиксиран широколентов интернет и предлагането на комбинирани услуги. Сделката представлява първа голяма стъпка за развитие на броудбанд услугите в България до нива, съответстващи на европейските“, допълват от М-Тел.
► Според Виваком, появата на възможност за пренос на данни през мобилната мрежа, мобилният интернет, са променили представите за телекомуникационните услуги. „3G стандартът бе в основата на тези промени. Усъвършенстването на мобилните устройства и навлизането на смартфони също даде тласък в развитието на пазара, заяви Александър Димитров. - Виваком, от своя страна, винаги бе в крак с промените. През последните години бяха извършени преструктурирания, които целяха модернизацията и оптималното позициониране на компанията. Вливането на мобилния бизнес през 2009 и обединяването на услугите под една марка по-късно през годината превърнаха Виваком в модерна, ефективна, отворена и ориентирана към клиентите организация, предлагаща обединени телекомуникационни услуги с най-високо качество“,  твърди търговския директор на Виваком. 
► Глобул получи през септември 2005 г. UMTS лицензия от КРС и започна изграждането на своята 3G мрежа в страната. „В момента мрежата от трето поколение по стандарта UMTS покрива 80% от населението на страната, твърди Ясен Гуев. - В края на 2007 г. предоставихме фиксирана телефония на своите корпоративни клиенти с услугата GLOBUL Office Zone, а през 2008 г. започнахме да предлагаме фиксирани услуги за частни абонати чрез GLOBUL Student Zone. От октомври 2009 г. компанията започна и предлагането на фиксирана услуга за частни лица и само година по-късно компанията отчете над 100 000 абонати на фиксираните си услуги.“
Според него Глобул първа в сектора на телекомуникациите е инициирала и осъществява своя стратегия за устойчиво развитие GLOBUL Green. „Инициативите в рамките на тази уникална по рода си сред телеком компаниите в страната стратегия срещат широк отклик както сред клиентите на компанията, така и сред партньорите и доставчиците на компанията“, допълва Гуев.
 


Телекомите: Консолидация по пътя към пакетните IP услуги

© Computer World, Computerworld.bg

► За blizoo сред ключовите събития през последните 5 г. е изграждането на първия независим национален оптичен пръстен, каза Димитър Радев. - Сделките за придобивания на по-малки регионални кабелни играчи от Кейбълтел и Евроком постави началото на истинската консолидация на пазара на ТВ и широколентови услуги“, допълни той. Повратен момент е влизането на новите инвеститори от ЕQT V през октомври 2009, последвано от технологичното надграждане на опорната инфраструктура на обединената компания на базата на DWDM и DOCSIS 3.0 след сливането на компаниите. „Въвеждането на новата търговска марка blizoo също бе ключово събитие за нас“, каза още Радев.
► „Разумните и навременни придобивания са едно от най-важните бизнес събития за Спектър Нет, обясняват от компанията причините за възхода й през последните 5 г.“ Другите фактори са високо ниво на гъвкавост и индивидуализация на услугите, организация на компанията, в центъра на която стои клиентът и  развитието на нови технологии. „Сред тях е нашата PON мрежа – пасивна оптична мрежа, която доставя надеждни услуги от най-високо качество на домашните клиенти – високоскоростен интернет, цифрова HD телевизия, фиксиран телефон, а в бъдеще видеонаблюдение и др.“, твърдят от Спектър Нет, залагайки на непрекъснато развитие на основния бизнес на компанията – предоставяне на гъвкави индивидуални решения за бизнес клиенти.
► Нетера постигна стабилно присъствие в топ 10 на българските телекоми, стабилизирайки  приходите си на около 21 млн. лв. за 2009 г. Още през 2001 г. компанията създаде своя „неутрален център за данни“ Телепорт София, предоставящ колокационни и комуникационни услуги, включително на големи оператори като BT, Telekom Austria, Verizon Business и др. През 2010 г. компанията инвестира в нова високотехнологична сграда близо 1 млн. лв. Съоръжението използва климатична система от типа Free Cooling и бе завършена в началото на 2011 г., като скоро се очаква официалното му откриване. От 2004 г. компанията разработва и Neterra.TV, обединяваща в обща технологична среда функциите на телевизията и възможностите за високоскоростно разпространение на мултимедия в Интернет. Именно тази платформа бе използвана от М-Тел за ТВ услугата Quarto. 
 


Телекомите: Консолидация по пътя към пакетните IP услуги

© Computer World, Computerworld.bg

От получилите през 2005 г. WiMAX лицензи 4 оператори, на пазара останаха реално действащи само Макс Телеком и Некском. През 2010 г. Мобилтел продаде своите честоти на Макс Телеком, като по този начин компанията на Красимир Стойчев получи общ честотен ресурс от 63 MHz в обхвата около 3,6GHz. „Това е един сериозен капацитет, който ще ни позволи да предложим по-високо качество на услугите и по-високи скорости. Подобен честотен канал ни дава възможност да преминем по-бързо към технология от следващо поколение - WiMAX2 (вариант 16М), която обещава да предложи скорости на мобилен пренос до 300 Mbps“, заявиха от алтернативния оператор. През септември 2010 г. Макс Телеком сключи споразумение със Samsung на стойност 5 млн. евро за доставката на телекомуникационно оборудване и в края на годината WiMAX операторът успя да предложи на потребителите си 32 Mbps скорост, a прогнозираните приходи за цялата година са в рамките на 9 – 10 млн. евро. 
През 2007 г. Intel Capital и MCI Management обявиха инвестиционни си планове да вложат до края на 2009 г. около 20 млн. евро в развитието на WiMAX мрежата на Некском. 
Прогнози за развитие на телеком услугите
„Понастоящем проникването на пазара на мобилни услуги е близо 140%, което означава, че в България има един силно развит мобилен пазар, който е близо до точката на насищане. Същевременно делът на гласовите услуги все още е доминиращ и една от посоките за развитие е най-вече в сферата на услугите за пренос на данни, твърди Ясен Гуев от Глобул.  - От технологична гледна точка през следващите 5 г. очакваме нарастване на трафика на данни през мобилните мрежи и усвояване на по-голяма част от потенциала на 3G мрежите в страната. Вече е налице сериозно увеличение на дела на смартфоните сред всички устройства за мобилен достъп до интернет, можем да очакваме и подобно развитие и на пазара за таблети.“
Според Гуев засега мрежите от следващо поколение (.4G), които да позволяват по-висока скорост за пренос на данни, не влиза в краткосрочните планове на Глобул. „Изграждането на такава мрежа изисква сериозни честотни, финансови и времеви ресурси, считаме, че потенциалът на съществуващите 3G мрежи не е напълно усвоен. Като част от COSMOTE Group обаче, можем да споделим, че Глобул ще се насочи към изграждане на мрежа по стандарта LTE“, допълва той. 
Регулаторните промени относно поетапното намаляване на цените на роуминга в ЕС, засиленият вътрешен регулаторен натиск със сигурност ще доведат до сериозни промени на телеком пазара, коментира още директорът „Корпоративна политика” в Глобул. В тази посока се очаква регламентирано намаляване на цените на телекомуникационните услуги, но не с досегашните темпове, тъй като цените у нас и сега са едни от най-ниските в ЕС, категоричен е той.
„Следващите 5 г. ще са изключително интересни за телекомуникационния пазар в България,  съгласен е и търговският директор на Виваком. - Технологиите напредват в пъти по-бързо, отколкото пазарът у нас реагира. Именно поради това близкото бъдеще ще е времето на настигане – усъвършенстването на 3G мрежите (едва ли 4G ще се превърне в истински масова услуга в следващите 5 г.), започналото окрупняване и преструктуриране на пазара на фиксиран Интернет и увеличението на дела на пакетните услуги ще определят как ще изглежда пазарът след 5 г. Развитието на телевизията, цифровизацията на ефира и желанието на хората да гледат качествено съдържание, съобразено изцяло с техните потребности, както и предоставянето на такова съдържание по поръчка също ще бъдат от определящо значение за развитието на телеком сектора. Потреблението на мобилен интернет, ръстът и разнообразието на пакетни услуги и промените в регулаторните държавни изисквания са основните показатели, които трябва да се следят. Тепърва ще се реши и предизвикателството за изграждане на истинска потребителска лоялност. За това ще спомогне и разрешаването на проблема с премахването на клаузата за автоматично подновяване на договорите, което Виваком подкрепя още от самото начало и въведе последна от операторите на пазара. Това ще бъде добра основа да стане ясно коя компания наистина притежава лоялни и доволни клиенти“, допълва Димитров.
Според Мобилтел, настоящата година ще бъде по-добра за България и очакванията на повечето икономически анализатори за малък или умерен ръст през 2011 да бъдат опровергани в положителна посока. „Смятаме, че именно телекомуникационният сектор ще е двигател на българската икономика да се съвземе най-бързо, предлагайки на българската индустрия нови технологични решения за ефективен бизнес. Българският бизнес се нуждае от импулс и смели действия, за да преодолее кризата“, допълват от М-Тел. Според компанита през 2011 г. още ще сме далеч от нейното окончателно преодоляване, но при всички положения са оптимисти за бъдещето на българската икономика. „Всички спешно се нуждаем от реализирани големи инфраструктурни проекти, по-добри условия за чуждестранни инвестиции, активен диалог между държавата и бизнеса“, категорични са от М-Тел.
„Очаквам консолидацията на сектора да продължи усилено, тъй като развитието на по-малките оператори в настоящата ситуация е поставено под въпрос, прогнозира Захов. - Регулацията би трябвало да се изравни с европейските норми и стандарти. Интегрираните телекомуникационни решения – фиксирани и мобилни услуги ще придобият съществен дял от пазара. Очаквам също традиционният оператор в България да загуби съществен пазарен дял. Конкуренцията ще бъде фокусирана в услугите, иновациите и качеството на обслужването на клиентите, а не толкова в ценовите войни“, прогнозира Теодор Захов.
„Един от най-важните фактори за икономическия растеж на страната е достъпът до броудбанд и увеличаване на потреблението му, допълват от М-Тел. - За съжаление в България проникването на широколентов интернет все още е на много ниско ниво. Тук е потенциалът за бъдещо развитие, който телекомите в страната откриват както за себе си, така и за обществото като цяло. Именно поради това Мобилтел работи активно, за да достигне тази услуга до максимален брой българи. Навлизането й в области като образование и здравеопазване е много важно за развитието на българското общество.“
От компанията добавят, че комбинираните услуги тип Triple Play и Quadruple Play са световна тенденция, заемаща важно място в стратегията за развитие на големите оператори. Пакетното предлагане на няколко услуги дава възможност на клиентите да получат повече услуги от един оператор на по-атрактивна цена, с по-високо качество и надеждност. „Мобилтел се позиционира все по-активно като цялостен телеком доставчик, тъй като успешния телеком е този, който може да предложи цялостни телекомуникационни решения, в това число мобилни и фиксирани гласови услуги, интернет и цифрова телевизия“, допълват от компанията.
Според Димитър Радев, основните процеси, които ще предопределят облика на телеком пазара у нас през следващите 5 г., ще бъдат: 
- Конвергенцията на гласови, широколентовите и видеоуслуги върху универсални платформи, базирани на IP пренос
- Регулаторната воля за налагане на конкурентен пазар на гласови и мобилни услуги и ограничаване на  възможността на големите оператори да злоупотребяват с пазарната си позиция в едни пазари при навлизането им на други такива.
- Бързата и решителна консолидация на кабелния и интернет пазари с цел навлизане на стратегически играчи с финансови възможности за бързо въвеждане на следващото поколение оптични широколентови услуги.
- Преминаването на 100Mbps бариера за достъп до интернет в национален мащаб при достъпни ценови нива, което ще позволи ново поколение развлекателни и информационни приложения и платформи да стигнат до необходимата критична маса от потребители, с което да станат жизнеспособна алтернатива на днешните медии.
- Преходът от аналогово към цифрово ефирно разпространение, което да позволи да се развият два важни процеса: първо, разчупване на дуополния модел на националния ТВ пазар и, второ, освобождаване на ефирен ресурс за навлизане на следващото поколение безжични технологии за пренос на данни, които да вкарат на мобилния пазар на услуги нови играчи и иновативни бизнес модели.




© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X