Ит Лидери

Телеком мрежите подхранват комуникационните доставчици

Computer World

Огромни за българските мащаби средства инвестираха всички телекомуникационни оператори през последните 5 г. в разгръщането на своите оптични опорни мрежи и модернизацията на мрежите за достъп до крайните клиенти, както и за осигуряване на национално покритие на 3G услугите. Това осигури сериозни проекти не само на големите световни производители, а и на редица български компании, специализирани в инсталирането и пускането в експлоатация на сложни телекомуникационни системи. През 2008 г. например общите приходи от продажба на мрежово оборудване в България са били 265 млн. евро, като средният темп на нарастване е около 6 на сто. Освен телекомуникационните оператори, големи мрежови проекти развиха и редица държавни организации и частни компании. Сред специализираните в мрежите компании са фирми като Gramma/ NetIS (действаща като обединена компания от 2010 г.), Алком Тех, реализирала цялата комуникационна инфраструктура на НОИ, Арго Контар, Теленова, реализирал мащабни проекти за IP телефония в Спарки Груп и няколко ВЕЦа и др. 
 

Неизменно сред челниците за телекомуникационни внедрявания през последните години е Телелинк, която отвори свои поделения и в съседните балкански страни и пое редица проекти в местните телекомуникационни оператори. Най-силен тласък за успеха на компанията през последните 5 г. е дала възприетата от самото начало стратегия тя да бъде надежден партньор за клиентите си, който не допуска неизпълнение на поети ангажименти и проекти и не приема поръчки на всяка цена, обяснява Цветан Мутафчиев, изпълнителен директор на Телелинк. „Следването на такъв подход към работата и клиентите през годините ни струваше загубата и на доста сделки и на клиенти, но благодарение на това ние изградихме име, което сега работи за нас“, допълва той. През този период компанията успешно стъпи на външни пазари, включително в Румъния, Сърбия, Македония и Украйна чрез създаване на дъщерни дружества и придобиване на фирми. „По този начин изпълняваме своята средносрочна стратегия да се превърнем в предпочитан системен интегратор в Югоизточна Европа. През 2011 предстоят нови придобивания от наша страна на компании в региона“, заяви Мутафчиев.
Ключовите реализации
Успешните инфраструктурни проекти с най-изискващите клиенти – големите телекоми М-Тел, Глобул, Виваком и Близу - при изграждането на техните мобилни и фиксирани мрежи бяха и продължават да бъдат в основата на бизнеса на Телелинк. През 2006 г. в компанията е създадено бизнес направление „Интелигентни сградни системи“. „Това позволи адресирането на нови клиентски вертикали - обществени и търговски сгради, промишлени предприятия и др., чрез предлагане на цялостни системи за сградна информационна инфраструктура и промишлена автоматизация“, обяснява Мутафчиев. Телелинк стана и единственият сертифициран партньор за България на Cisco за предоставяне на управлявани услуги (Cisco Managed Services Master Partner). „Това постижение ни даде конкурентно предимство и отвори пред нас нови перспективи за бизнес“, допълва той.
Базираната на Juniper оборудване IP/MPLS мрежа на БТК е ключовият проект, с който стартира у нас българското поделение на израелския системен интегратор Bynet. “В БТК реализирахме и проекти с пакетни контролери на ACME (Session Border Controller), както базирани на RAD оборудване проекти за TDM достъп. С устройства на Radwin реализирахме няколко безжични проекта“, заяви новия регионален  директор на системния интегратор Марио Радуков. 
През последните 5 г. ИТА Инженеринг работи по няколко от големите проекти в България с високо обществено значение. „Като най-голям бих посочил изграждането на 1-ви метродиаметър от Софийското метро, тъй като това е дългоочакван момент както за хората живеещи в София, така и за компаниите участвали в изграждането му. По време на изпълнението на проекта имахме възможността да работим в тясно сътрудничество с японската TAISEI, което спомогна за затвърждаването на опита ни в управлението и изпълнението на проекти от такъв мащаб“, обясни Емил Ботушаров, изп. директор на ИТА Инженеринг, която е част от ИТА Груп. Компанията успешно партнира и с редица компании, лидери в своята сфера, реализирайки съвместни проекти с тях, разширявайки дейността си и завладявайки по-голям пазарен дял. „Едно от най-силните ни партньорства е с лидера в изграждането на сиренни системи Hoermann и участието ни в изграждането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на България. Този проект със социална насоченост не само поставя България на едно от първите места в ЕС по отношение на нивото и технологичните възможности на системата, но и спестява пари на данъкоплатците“, твърди Емил Ботушаров.
Липсата на последователна държавна политика 
в областта на ИТ в България е една от най-големите „спънки“ за компаниите. „До преди 2 г. държавата инвестираше огромни суми на парче, без единна визия и съгласуване на проектите. През последните 1 - 1,5 г. разполагаемият ресурс на държавата беше силно редуциран и на практика липсваха значими проекти, казва Мутафчиев. - Въпреки че частта от оборота на Телелинк, генериран от държавата, се измерва с едноцифрени проценти, ние сме заинтересувани от прилагане на възможностите на ИТ за подобряване ефективността на работата на държавната администрация“, допълва той.
Икономическата криза и налагането на решения за ИТ сигурност на българския пазар са сред основните предизвикателства за Bynet България, според Радуков. 
Едно от най-големите предизвикателства за ИТА Инженеринг преди започването на финансовата криза е било намирането на добре обучени кадри. „Липсата на хора с добри инженерни познания и чужд език ни принуди да натоварим на максимум хората, работещи в компанията, особено при кратките срокове за завършване на проектите какъвто бе случаят със завършването на 1-ви метродиаметър, обяснява Емил Ботушаров. - С настъпването на финансовата криза много от нашите партньори и дистрибутори изпаднаха в ситуация на задлъжнялост, което сериозно навреди на планирания паричен поток.“ Според него друг основен фактор е липсата на достатъчно проекти в сектора, както и прекратяването на доста от тези, които стигнат до тръжна процедура по административни причини. Не на последно място  шефът на ИТА Инженеринг определя тромавата работа на администрацията, която по-скоро създава пречки, а не насърчава инвеститорите да реализират инвестиционните си намерения.
 


Телеком мрежите подхранват комуникационните доставчици

© Computer World, Computerworld.bg

Консолидация на ИТ пазара 
и стратегическо навлизане на големи компании от по-развитите пазари предвижда Цветан Мутафчиев. „Повечето малки играчи ще изчезнат или ще бъдат погълнати от 4-5 големи компании, които ще предлагат пълен набор от комуникационни услуги“, смята той. Вторият важен момент ще е работата със структурните фондове на ЕС. „През настоящия програмен период частта от структурните фондове, която би могла да се използва за ИТ, е нищожна. Надявам се идеята, която бе лансирана в началото на февруари от ИТ бранша за създаване на оперативна програма „Информационно общество“ за периода след 2014 г., да се осъществи“, обяснява Мутафчиев.
Специално в областта на телекомуникационните проекти Мутафчиев смята, че през следващите 5 г. силната конкуренция при различните телекомуникационни оператори ще окаже допълнителен натиск върху цените на услугите и те ще се фокусират все повече върху оптимизацията на съществуващите мрежи, от една страна, и въвеждането на все по-гъвкави и мащабируеми решения за предлагане на различни видове комбинирани услуги, налагайки внедряването на IMS и CRM системи. „Притиснати от намаляващите приходи от телефонни разговори, операторите ще продължат да търсят диверсификация на услугите и нови източници на приходи, такъв например е IP телевизията“, смята Мутафчиев. Същевременно аутсорсингът и управляваните комуникационни и информационни услуги ще започнат да намират все по-широко приложение в бюджетната сфера и големите предприятия.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X