Ит Лидери

IDC: Българският ERP пазар ще излезе от кризата най-рано в края на 2011 г.

Computer World

През последните две години EPR пазарът в България не успя да задържи инерцията на растеж, набрана в периода 2006-2008 г., каза Любомир Димитров, анализатор в IDC България. Общите приходи от продажба на този софтуер в страната през 2009 г. отбелязаха двуцифрен спад от 25,1% на годишна база.
В предходната 2008 г. броят на ERP сделките отбеляза сериозен годишен ръст, въпреки че повечето бяха малки по обем и от гледна точка на приходи от тях ръстът беше едноцифрен в сравнение с 2007 г. и 2006 г., посочва Любомир Димитров. Влияние оказа високата степен на насищане в големия корпоративен сегмент, който беше един от главните двигатели на ERP пазара, както и липсата на големи сделки в държавния сектор. Тези фактори повлияха и през следващите 2009 г. и 2010 г., а в допълнение разразилата се финансова криза още повече влоши ситуацията. Вследствие на високата междуфирмена задлъжнялост и затруднената платежоспособност на голяма част от компаниите много проекти бяха отложени, а други – преустановени. Корупцията и сложните процедури по усвояване на европейски средства доведе до ниска степен на усвояването им, което не позволи на организациите, разчитащи на тях, да ги използват за внедряване на системи за управления на бизнес процесите си.
През изминалите 2009 г. и 2010 г. производителите на ERP системи и партньорите им насочиха вниманието и усилията си към по-ненаситения бизнес сегмент с малки и средни предприятия. Съответно голяма част от ERP проектите бяха малки от гледна точка на сумите, похарчени за изпълнението им. В стремежа си да достигнат до повече компании, фирмите предложиха гъвкаво ценообразуване и промоционални оферти. От друга страна някои организации направиха реинженеринг на бизнес процесите си и разшириха внедрените от предни години системи с нови функционалности. Всичко това обаче не беше достатъчно за възстановяване на българският ERP пазар през последните 2 години и достигане на нивата от предходните 2007 г. и 2008 г.
Прогнозата на IDC е, че плавно възстановяване на пазара на системи за управление на бизнеса би могло да се очаква най-рано в края на 2011 г. и началото на 2012 г. Това ще е в резултат на постепенното излизане от икономическата криза, засилване на чуждестранните инвестиции и ръст на степента на усвояемост на европейски средства в страната.
Стандартните фактори, влияещи на вземането на решение за внедряване на бизнес софтуер, също ще бъдат от значение – съкращаване на разходите, увеличаване на контрола върху бизнес процесите, повишаване на конкуретоспособността както на местно, така и на европейско ниво.
CBN: Хаос и непредсказуемост на местния софтуерен пазар през 2011 г.
Според компанията за пазарни анализи CBN – Panoff, Stoycheff & Co., през 2011 г. пазарът на бизнес софтуер в България ще бъде свидетел на хаотичност и непредвидимост както по отношение на маркетинга, така и на приходите. Ще се наблюдава масово фокусиране върху CRM и Business Intelligence решения и ще има сериозни опити от страна на нови играчи за изместване от пазара на вече утвърдени компании.
Добрата новина е, че местният пазар на бизнес софтуер навлиза във фаза на бавно възстановяване, но дори и през 2011 г. Не се очаква да достигне нивата от най-силната досега 2007 г., според анализаторската компания.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X