Ит Лидери

Toshiba и БЕХ подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество

Computer World

В присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков Toshiba и Българският енергиен холдинг (БЕХ) подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество за енергийно развитие, който предвижда съвместна реализация на проекти в сферата на енергетиката и енергийната ефективност. Това се случи в рамките на посещението на българска правителствена делегация в Япония, при което от Toshiba потвърдиха, че ще инвестират близо 4 млрд. йени (37,6 млн. евро) в изграждането на 10-мегаватов соларен парк край Ямбол, който ще заработи още през 2011 г., съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

„Тази японска компания е първокласен инвеститор, който носи добър знак за България и за очакванията ни да увеличим дела на привлечените инвестиции в страната през 2011 г.“, каза след подписването на документа министър Трайков.

Японската компания ще подпомогне българската страна при провеждането на предпроектни проучвания на ключова инфраструктура и по-тясно сътрудничество в енергийното производство, включително тополоенергетика, хидроенергетика, ядрена енергетика и др.

По време на посещението в Азия Трайчо Трайков се срещна с Норио Сасаки, президент и изпълнителен директор на Toshiba. Двамата обсъдиха като цяло възможностите за сътрудничество в областта на енергийната ефективност и участието на компанията в проекти за повишаване на ефективността при преноса и разпределението на електрическа енергия посредством внедряването на „умни“ мрежи в България. С висшия мениджмънт на Toshiba, министър Трайков е разговаря за най-новите технологични разработки на компанията и свързаните с нея дружества в областта на ядрената енергетика и производството на ядрени турбини, както и възможностите за изграждане на нови модерни ТЕЦ в България.

Строежът на соларен парк край Ямбол е част от плановете на японската корпорация за изграждане на такива съоръжения в България, други европейски страни и САЩ. Въпреки първоначалните планове за привличане на съинвеститори, от Toshiba обявиха, че ще осъществят инвестицията самостоятелно и нейната крайна стойност ще е 37,6 млн. евро. В компанията обмислят реализиране и на други подобни проекти у нас, както и придобиването на местни фирми с опит в построяването на такива съоръжения.

Според Трайчо Трайков, реализацията на проекта край Ямбол ще даде силен тласък за постигане на целта ни за 16% дял на възобновимите енергийни източници (ВЕИ) в крайното брутно потребление на енергия до 2020 г. и ще разкрие нови възможности за партньорство в сферата на зелената енергия, като енергийната ефективност, „умните“ мрежи и т. н.

При посещението на министър Трайков в Toshiba бе отбелязано и успешното приключване на работата на корпорацията по проект за рехабилитация на ТЕЦ Марица Изток 2. Японската корпорация е изпълнявала и проекти за други български енергийни компании, например доставка на оборудване за ПАВЕЦ Чаира и рехабилитация на съоръжения в АЕЦ Козлодуй.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X