Ит Лидери

Набират се предложения за разработване на иновации от стартиращи фирми

Computer World

Стартиращи предприятия, които ще ползват отпуснатото им финансиране за разработване на иновации, вече могат да кандидатстват по схема по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ).

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявиха нова процедура по ОПРКБИ с общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 39 116 600 лв., съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

иновацияКандидатите могат да подават проектните си предложения в териториалните звена на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Проектни предложения ще се набират в пет сесии със следните крайни срокове:

  • Сесия 1 – до 9 март 2011 г.
  • Сесия 2 – до 10 май 2011 г.
  • Сесия 3 – до 12 юли 2011 г.
  • Сесия 4 – до 13 септември 2011 г.
  • Сесия 5 – до 15 ноември 2011 г.

Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги. Подкрепата по тази процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени до 3 години преди датата на подаване на проектното предложение. Кандидатите трябва да притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреси www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в България www.eufunds.bg.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X