Ит Лидери

Хайкад Инфотех обяви конкурс за най-добър модел, разработен в CATIA V5

Computer World

CATIA Фирма Хайкад Инфотех - официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA, обяви конкурс за най-добър модел, разработен в CATIA V5.
CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли, особено в европейската автомобилна промишленост, както и в световната авиационната индустрия и в компании от малкия и среден бизнес, поясниха от Хайкад Инфотех.

Условия

В конкурса може да участва всеки желаещ. Заданието е формулирано от специализиран екип на Хайкад Инфотех. Крайният срок за предаване на задачата е 15 февруари, а резултатът ще бъде обявен на 1 март.

Наградите включват:

1 място - безплатно участие в начален курс CATIA Basic, безплатно участие в курс CATIA Surface Design, книга-помагало за CATIA;
2 място - безплатно участие в начален курс CATIA Basic, безплатно участие в курс CATIA Surface Design;
3 място - безплатно участие в начален курс CATIA Basic.

Задача на конкурса

1. Да се построи сглобена единица в CATIA. Ако не разполагате със собствени чертежи на сглобена единици, то можете да ползвате предоставените от Хайкад Инфотех чертежи на определена сглобена единица.

2. Да се избере най-сложният детайл от сглобената единици и да се направи технически чертеж, съобразен с изискванията на БДС.

Критерии за оценка

1.Сложност на сглобената единица. Участници използващи собствена сглобена единица получават допълнителни точки;

2. Яснота и прозрачност на построените параметричени модели на отделните детайли. Използване на минимален брой функции. Изберете един детайл и структурирайте 3D модела съобразено с технологията на неговото производство (леене, шприцване);

3. Наименоване на отделните геометрични елементи или контейнери;

4. Яснота на постройката на сглобената единици. Създаване на ясни и проследяеми асоциативни връзки между отделните модели;

5. Оценка на чертежа по критерии наличност на основните проекции, задаване на технически съобразни разрези, точност на оразмеряването, задаване на допуски, попълнена таблица.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X