Ит Лидери

Сдружението за иновации и нови технологии започна своята дейност

Computer World

 

Юрген Айзеле, председател на СИНТНа 5 октомври бе официално дадено началото на Сдружението за иновации и нови технологии (СИНТ). То има за цел да популяризира и насърчава дейностите, свързани с нови технологии, иновации и технологичен трансфер в икономиката, науката и политиката.

Мотивите за създаването на СИНТ са най-общо четири, отбеляза председателят на сдружението Юрген Айзеле. Българската икономика е:

 1. с най-малък брой патенти на 1 млн. жители;

 2. с най-неблагоприятната инфраструктура на разходи за научно-изследователска дейност сред всички страни от ЕС;

 3. с много нисък дял на високотехнологичния износ;

 4. на последно място в ЕС и на 96-а позиция в класацията на Световния икономически форум по индекс на иновации.

Същевременно Европейският съюз цели именно развитие в сферата на нововъведенията и високите технологии и това се подчертава от факта, че ЕС за пръв път инвестира толкова средства в тази насока чрез седма рамкова програма, посочи Юрген Айзеле. Проектобюджетът на съюза за 2011 г, предвижда 8,6 млрд. евро за наука и иновации.

Вземайки всичко това предвид, СИНТ ще работи в насока развитие на България в редица перспективи – енергийни, екологични и информационни технологии, приложно ориентирана сателитна навигация и мобилни ИТ, производствена техника и креативна икономика.

Главните задачи на сдружението са:

 • Повишаване общественото разбиране за нуждата от насърчаване на иновациите и технологичния трансфер;

 • Създаване и укрепване на технологични региони в България;

 • Насърчаване взаимното сътрудничество между университетите и бизнеса;

 • Осъществяване на връзка между специалисти, работещи в сферата на иновациите и технологичния трансфер, с цел разработване на съвместни проекти;

 • Изготвяне на експертни предложения за индустрията, науката и политиката;

 • Създаване на клъстери;

 • Организиран на специализирани събития – учебни курсове, семинари, работни срещи, дискусии, национални и международни конгреси и др.;

 • Съдействие за откриване на стажантски места за студенти;

 • Отваряне на работилница „Бъдещето на България в иновациите“;

 • Провеждане на годишен конкурс „Младежта изследва“;

 • Периодични публикации на тема иновации и технологичен трансфер.

СИНТ ще инициира създаването на технологични паркове и центрове, бизнес инкубатори и др. То може да участва в тях, да консултира мениджърите им, да дава награди за постижения в сферата на иновациите, т. е. да подпомага всички инициативи, насърчаващи иновационните и технологични процеси в страната.

Първият проект, подпомогнат от сдружението, е създаването на Технологичен център София. От този месец там ще започнат своята дейност първите млади предприемачи в областите „Информационни технологии“, „Околна среда“ и „Комуникации“.

Понастоящем сдружението набира членове, които могат да са както юридически, така и физически лица, желаещи да работят в засегнатата сфера.

Уеб сайтът на СИНТ www.sintbg.com е все още в процес на изграждане.

Адресът на сдружението е 1407 София, ул. Филип Кутев 7.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X