Ит Лидери

С 19,7 млн. лв. по ОПАК до 2012 г. МТИТС ще осигури 100 е-административни услуги

Computer World

Два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в т.ч. чрез развитие на електронното управление” (подприоритет 3.1) бяха връчени на представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Това съобщиха от дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" към Министерството на финансите.

Първият договор е по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, по проведена в края на миналата година процедура по подприоритет 3.1 с идентично наименование.

Стойността на проекта е 18 429 864 лв., а срокът за изпълнение – 18 месеца. До края на периода трябва да бъдат достъпни чрез интернет 100 административни услуги. Сред очакваните резултати от проекта са още изменение и допълнение на съществуващата нормативна база в сферата на предоставянето на административни услуги по електронен път, дефинирани и вписани в регистрите на електронното правителство услуги и данни, предоставяни от първичните администратори, създадени стандарти за електронните услуги, както и реализирано обучение на служители на ведомството.

Вторият договор е по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги (еУПД)”, който беше одобрен в рамките на същата процедура. Общата стойност на проекта е 1 228 170,50 лева. Срокът за изпълнение на този проект също е 18 месеца. Целта на проекта е да бъдат публикувани и достъпни чрез интернет пространствени данни в областта на железопътния транспорт и да бъдат внедрени геобазирани софтуерни приложения и бази данни, в съответствие с европейските изисквания.

С това размерът на договорите средства по ОПАК достигна над 165 млн. лв. или близо половината от стойността на цялата оперативна програма. 

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X