Ит Лидери

МТИТС: Заработи единната система за обмен на е-документи (ЕСОЕД)

Владимир Владков

От днес, 29 юли, заработи националната единна система за управление на електронния обмен на данни между администрациите (ЕСОЕД). Тя бе представена в Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията.

Първан Русинов, зам.-министър на МТИТС, и Валери Борисов, директор на дирекция „Е-управление" към МТИТС демонстрираха работата на единната система за управление на електронния обмен на данни между администрациите.


„Средата ЕСОЕД е един от трите основни елемента на електронното управление заедно с уеб портала за е-услугите на държавната администрация (т.нар. фронт офис към гражданите и фирмите), а третият елемент са регистрите", обясни Първа Русинов, зам.-министър на транспорта, ИТ и съобщенията. Порталът за електронни услуги бе пуснат в тестови режим през февруари, когато бяха достъпни общо 4 е-услуги. В момента на портала са обявени 24 действащи е-услуги. В третия елемент, регистрите, се съхранява информацията и данните от администрациите.
„Единната среда за обмен на е-документи е много важната „невидима" част от електронното управление, тя се занимава с управление на стандартизирана електронната комуникация между администрациите", допълни Валери Борисов, директор на дирекция „Е-управление" в МТИТС.
Според него всички администрации, които са подготвили информационните си системи, могат да се присъединят веднага към системата. По този начин ведомствата ще ползват служебно всички данни, вписани в регистрите на националната платформа на е-управление.
В системата се пази списък с регистрираните участници, включително име, IP адрес, цифрови сертификати. ЕСОЕД обаче не интерпретира съдържанието на документите, не пази съдържанието, заяви Борисов.
„Очаква се постепенно намаляване на броя на документите, които гражданите и бизнесът ще трябва да си набавят и да предоставят на администрацията. В резултат ще се икономисват време и средства, ще намаляване на административната тежест и ще се повиши конкурентоспособността на българската икономика", добави заместник-министърът.
Работата на единната среда бе демонстрирана чрез обмен на електронни документи между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и община Стара Загора, която изпрати до агенцията искане на местна фирма за регистриране за таксиметрови превози.
Администрации, които са успели да се справят с организационните и технически изисквания, необходими за обмен на данните по определени стандарти, вече могат да подават заявления в МТИТС за присъединяване, а след това и за вписване на готовите си е-услуги. Според Валери Борисов 47 от общините, получили средства по оперативна програма „Административен капацитет", вече имат готовност да се свържат към ЕСОЕД. Сред тях освен община Стара Загора са общините в Плевен, Бобов дол и др. Самото Министерство на транспорта, ИТ и съобщенията ще успее да приключи тестовете на информационната си система до 6 месеца и да се включи в единната среда.
Проектът ЕСОЕД е реализиран от консорциум СТОРМА (Стемо, Оракъл и Матерна) след обществена поръчка, като общата стойност на договора е около 6 млн. лв, добави Борисов.
CW/Б
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X