Ит Лидери

До 150 000 лв. грант по ОПРКБИ за подготовка за сертификат ISO 27001:2007

Computer World

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” дава възможност за кандидатстване с проекти за придобиване на сертификат ISO 27001:2007. Компаниите могат да получат безвъзмездна финансова помощ (грант) до 150 000 лв. Крайният срок за кандидатстване за безвъзмездно финансиране е 30 септември 2010 г.

ISO 27001:2007 е световнопризнат стандарт за внедряване на система за управление и оценка на сигурността на информацията в организациите.  Сертификатът признава възможността на организациите да запазват своята конфиденциална информация. Той е и доказателство за добри стратегически решения, които сертифицираната организация взима, както и за стабилното й дългосрочно развитие.

През месец август 2009 г. ITCE стана първата фирма в България, която предоставя услуги за подготовка за сертификати ISO 27001:2007 и ISO 20000 с акредитиран сертификат  за управление на ИТ услугите ISO 20000.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X