Ит Лидери

Информационни, еко и здравни технологии са в ядрото на икономическата стратегия

Computer World

Повече от 247 млн. евро са на разположение на българските предприятия за разработване и внедряване на иновации, както и за подобряване на проиновативната инфраструктура. Сумата е над 20 на сто от целия ресурс на оперативната програма. Иновациите са източник на растеж и конкурентоспособност, залегнал в Стратегията за икономическа политика, разработена и представена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на провелия се на 26 юли в София иновационен форум по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ).

На снимката: Министърът на икономиката,  енергетиката и туризма  Трайчо Трайков

Целта на събитието беше да събере и обобщи конструктивни предложения и коментари, които да променят концепцията, заложена за подкрепа на иновациите в рамките на оперативната програма, за да бъде тя работещ инструмент от полза за бизнеса.


„В икономическата стратегия залагаме на три основни приоритета в областта на иновациите: информационни технологии, екотехнологии и технологии, свързани с услуги по здравеопазване“, заяви Трайков.


Само 40 български предприятия са получили финансиране за иновации по ОПРКБИ от стартирането на програмата в края на 2007 г., като безвъзмездната помощ възлиза на повече от 30 млн. лв. Подкрепата за

иновации по Оперативна програма „Конкурентоспособност" е съсредоточена основно в приоритета ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности". Тя подкрепя развойната дейност, внедряването на иновации в предприятията и развитие на про-иновативна инфраструктура.


„На следващо място, искаме администрацията да предоставя на бизнеса услуги, да бъде от полза за компаниите и да отговаря на техните потребности“, изтъкна Трайков.


МИЕТ работи по специален закон за Националния иновационен фонд (НИФ), който ще превърнем от схема за грантово финансиране в институция за дългосрочна иновационна политика, съобщи министър Трайков. „В момента работим по Закона за националния иновационен фонд, искаме това да даде по-солидна основа за мерки в областта на иновациите. Сега на практика нямаме обща платформа, на която държавата да концентрира усилията си – както като подпомагане, така и като мобилизиране на частния сектор и всички налични парични ресурси, което налага и нуждата от този нормативен акт“, поясни той - Тъй като се изисква и бюджетно осигуряване, приемането на този закон е въпрос и на убеждаване на всички, от които зависи това, в идеята, че си заслужава да се инвестира в тази насока и че средствата, които се дават за научно-изследователска и развойна дейност и за подпомагане на иновациите не са похарчени пари, а всъщност посяваме семена, чиито плодове ще можем да берем в бъдеще“. Според министъра, до есента се очаква да бъде готов проект на закона за НИФ. „Досега имаше една бутикова операция тук в министерството от 5 млн. лв. годишно, които се отпускаха за финансиране на проекти за компании, които създават съвместен екип с научни институции. Това беше добър модел и ще се запази като една от насоките в дейността на фонда, но очевидно трябва да говорим за много по-големи суми“, категоричен беше Трайков.

 

„Много бихме искали Българска банка за развитие да има по-активна роля в механизмите за стимулиране на иновациите. От доста време сме в преговори с Министерството на финансите за това банката да премине към МИЕТ, за да може да бъде използвана като по-ефективен инструмент, но реално тази институция би могла да бъде полезна както за директно финансиране, така и за издаване на гаранции по кредити. Надяваме се това да стане, в момента банката е ангажирана основно с разплащанията към фирмите по договори с държавата, което също е много важна задача.


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X