Ит Лидери

ESRI ще помага на CGIAR в областта на селското стопанство

Computer World


Консултативната група за международни изследвания в областта на селското стопанство (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR) и ESRI подписаха споразумение, съгласно, което ESRI ще подпомага повишаването безопасността на храните и земеделската производителност, предоставяйки посредством 15 изследователски центъра в различни части на света достъп до ArcGIS софтуер.

ESRI ГИС технологията ще предостави платформа за съвместно сътрудничество в базираните на географски информационни системи селскостопански изследвания на глобално, регионално и местно ниво. Това ще позволи на CGIAR и занапред да създава онлайн приложения като инициативата Amazon например, която дава възможност за динамични справки на биомаса и обезлесяване в Amazon. Наред с това, повече от 10 приложения на CGIAR са достъпни като услуги на уебсайта ArcGIS.com, който позволява на всеки да създава, намира и използва карти, приложения и инструменти.

CGIAR си сътрудничи със стотици правителства, граждански сдружения и частни организации за подобряване на човешкото здраве, намаляване на бедността и глада. ESRI ГИС технологията ще бъде внедрена в центровете за подпомагане на програми за устойчиво развитие на селското стопанство в полза на бедните.

Това споразумение ще осигури на учените във всеки център достъп до ГИС технология, необходима за създаване на набори от данни за населението, бедността, климата, почвите, реколтата, транспорта и биоразнообразието", отбелязва Енрика Поркари, главен служител по информацията в CGIAR. Центровете ще предоставят пространствени приложения, които ще помагат на потребителите да разбират взаимоотношенията, например между градските и селски пазари, растениевъдството, обезлесяването и ерозията на почвата.

Споразумението означава голям напредък на CGIAR и партньорите й в борбата с бедността и глада", казва Стенли Ууд, координатор на Консорциума за пространствена информация към CGIAR и старши научен сътрудник към Международната програма за хранителни помощи.

Удоволствие е за ESRI да работи в тясно сътрудничество с CGIAR. Ние силно подкрепяме изследователската дейност на тези центрове, тъй като те подобряват селскостопанската продукция и устойчивостта в световен мащаб", споделя Джон Стивънсън, мениджър на екип за федерални граждански и глобални връзки във Вашингтон.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X