Ит Лидери

Датекс допълва географските си бази данни за България

Computer World

От 1 март Датекс ГИС център предлага най-новата версия на своите географски бази данни за България, съобщиха то компанията.

България-ИНФО Админ включва административни граници на региони, области, общини, всички населени места, пощенски кодове, реки, езера, язовири, релеф (WGS-84, мащаб 1:100 000).

България-ИНФО Транспорт предлага най-пълната и точна транспортна карта на страната, съдържаща всички пътища както от националната пътна мрежа, така и всички пътища в 253 града и 7 курорта плюс най-важните пътища в 5049 села (WGS-84, мащаб 1:100 000/1:5000).

България-ИНФО Градове включва подробни и точни карти на 253 града и 7 курорта с улична мрежа, имена на улици и всички адреси за 35 от големите градове (WGS-84, мащаб 1:5000).

Данните се предлагат на български и английски език в следните формати:

  • MapInfo
  • INTERGRAPH GeoMedia
  • ESRI shape
  • Растерни карти
  • Текстови списъци
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X