Ит Лидери

Ericsson купи италианския системен интегратор Pride Spa

Владимир Владков

Ян Фрикхамер, технически директор и директор на бизнес поделението „Глобални услуги" на EricssonEricsson ще закупи 100% от акциите на италианската компания Pride Spa, разполагаща с 1000 експерта по консултиране и системна интеграция, съобщиха от българския офис на шведския производител. Сключването на сделката се очаква да се осъществи до началото на февруари 2010 г.
Според Ян Фрикхамер, технически директор и директор на бизнес поделението „Глобални услуги", „консултирането и системната интеграция са ключови области в една все по-комплексна телекомуникационна среда, където услугите към крайния потребител са по-модерни и е налице конвергенция на фиксираните и мобилни мрежи. Придобиването на италианската компания ще доведе в екипа ни 1000 висококвалифицирани служители, което ще увеличи качеството на предлаганите от нас услуги в сферата на системната интеграция и консултирането."
През последните пет години Ericsson придоби пет компании в сферата на системната интеграция и консултирането. През септември 2004 г. бе купена френската Audilog, която разполагаше с 60 служители, през юли следващата година бе придобита шведската Teleca OSS, а през ноември същата година - австралийската TUSC, която имаше 84 служители. Две години по-късно бе погълната испанската HyC (110 специалисти), а през май 2009 г. - и турската Bizitek, добавила към екипа на Ericsson над 110 служители. Ericsson работи в 175 страни и има повече от 75 000 служители
Само в сферата на консултациите и системната интеграция Ericsson има повече от 10 000 експерти, предоставящи услуги в сферите бизнес стратегия, оперативна ефикасност, трансформация на системите за оперативна и бизнес поддръжка OSS/BSS, модернизация на мрежовата технология. Годишно Ericsson предлага над 1300 проекта за консултиране и системна интеграция на оператори, правителства, компании за комунални услуги и транспортни организации. Проектите варират от пълна трансформация до задания за единични решения.
CW/Б
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X