Ит Лидери

Центърът за данни Датикум внедри free cooling система за охлаждане

Computer World

Българският център за данни Датикум внедри нова охладителна система, която работи чрез енергийно ефективната технология free cooling. Внедряването на инсталацията е започнало през октомври и е завършило успешно преди две седмици.

Новата система използва флуид, който преминава от центъра към външното пространство и се охлажда от околната среда, след което се връща обратно. Така се използват естествените предимства на климата в България, който се характеризира с голям брой дни в годината с ниски температури. Официално проучване сочи, че в 70% от времето в годината външната температура е достатъчно ниска, за да се използва за охлаждане, чрез free-cooling система. През зимните часове тази технология се използва на 100 процента, а през останалото време центърът работи на смесен режим.

На практика новата технология решава ключов проблем във функционирането на всеки център за данни - високото енергопотребление на климатичната система, която е най-сериозният консуматор в комплексите от този тип. Същевременно тя е от критично значение, тъй като сървърните системи генерират огромно количество топлина. Free cooling технологията включва няколко различни метода за намаляване на разходите за енергопотребление - освен, че консумира по-малко ток, тя минимизира работата на паро - овлажнителите, елиминира екстремумите и постига лесен контрол на константна температура. Обединени, всички тези фактори водят до значително намаляване на енергопотреблението на центъра и съответно по-малко генерирани вредни емисии в атмосферата.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X