Ит Лидери

HP представи три нови „облачни" продукта на HP Software Universe 2009

Computer World

HP представи три нови „облачни" продукта - HP Operations Orchestration, HP Cloud Assure и HP Communications as a Service, целящи да подпомогнат бизнеса и доставчиците на телекомуникационни услуги да извлекат ползите от „облачните" изчисления и да намалят рисковете от тяхното въвеждане. Решенията бяха анонсирани на 16 декември на най-мащабното софтуерно събитие на компанията за годината HP Software Universe 2009 в Хамбург.

HP Operations Orchestration автоматизира доставянето на услуги чрез наличната инфраструктура, без значение дали е физическа, виртуална или е базирана в „облака". Компаниите могат без прекъсване да увеличат капацитета чрез интеграцията с „pay as you go" Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), позволяваща бърз отговор на променящите се условия за бизнес.

HP Cloud Assure за контрол на разходите (HP Cloud Assure for cost control) дава на „облачните" потребители уверението, че те оптимизират разходите по „облака" и постигат предсказуемостта, необходима за правилното разпределяне на бюджета. Това решение позволява на потребителите да настроят всички нива на услугата така, че да са възможно най-ефективни.

Продуктът за телекомуникационни компании HP Communications as a Service (CaaS) е облачна програма. която предоставя възможността за предлагане на услуги на малки и средни фирми, доставяни чрез аутсорсинг. HP CaaS помага на доставчиците на услуги да повишат приходите си, предоставяйки нискотарифен начин за въвеждане и използване на „облачните" услуги при занижени рискови нива. Решението включва агрегационна платформа, четири интегрирани комуникационни услуги от HP и трети страни, както и гъвкавостта, идваща от това, че могат да се добавят други услуги при поискване.

Информационните мениджъри осъзнават потенциалните придобивки от „облачните" изчисления, но срещат предизвикателството как най-добре да управляват рисковете, асоциирани с въвеждането, каза Томас Хоган, изпълнителен вицепрезидент „Софтуер и решения" в HP. - Новите предложения на HP помагат да се претеглят и смекчат тези грижи, донасяйки по-голяма бизнес стойност като снижават бариерите при въвеждането, свързани с разходите и работата."

Според проучването „HP Research: Thrive in Unpredictability", поръчано от корпорацията и проведено от Coleman Parkes Research през октомври 2009 г., 92% от хората, взимащи важните решения в компаниите, вярват, че бизнес циклите ще продължат да бъдат непредвидими през следващите няколко години. 84 на сто от респондентите са заявили, че нововъведенията са критични за успеха в новата икономика, а 80% мислят, че бизнесът и технологиите трябва да са по-гъвкави, за да изпълняват променящите се нужди на клиентите. Като резултат 79 на сто от запитаните главни информационни мениджъри признават, че трябва да инвестират в по-гъвкави технологии, 78 процента казват, че имат нужда от това решенията да могат да бъдат разширявани или стеснявани за кратко време с оглед на функционалностите, а 75% са заявили, че е необходима по-бърза комуникация с технологичните партньори.

HP адресира тези нужди с новата палитра от предложения, които допринасят за ускоряване извличането на ползите от „облачния" компютинг със следните ключови предимства:

  • Еластичност - бърз отговор на променящите се нужди на конкретния бизнес с непрекъснат и автоматизирано доставяне на „облачните" и физическите услуги.
  • Контрол на разходите - оптимизиране и осигуряване на предсказуемост на разходите чрез регулиране на „облачните" ресурси в съответствие с нуждите на фирмата.
  • Намаляване на рисковете - с автоматизираното доставяне на услуги се намаляват човешките грешки и опасността от несъответствие с регулациите.

Няма съмнение, че „облакът" е пробивна технология, обещаваща на различни по големина компании бързината и гъвкавостта на „начинаещ" и ресурсите и мащаба на корпорация, казва Франк Генс, вицепрезидент и главен анализатор в IDC. - Приемането, обаче, е ограничено от несигурността [...]. Потребителите искат „застраховка" и сигурен път към въвеждането на „облака", които адресират потенциалните рискове относно сигурността, работата на продукта и надеждността и същевременно доставят чиста възвръщаемост на инвестицията."

По-подробна информация относно новите „облачни" предложения на HP четете във в-к Computerworld, бр. 1, 2010 г.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X