Ит Лидери

Все повече компаниите у нас осъзнават ползите от аутсорсинга на печатни услуги

Computer World

Компаниите в България все повече осъзнават ползите от аутсорсинга на печатните услуги. Тази платформа дава възможност за оптимизация на бизнес процесите в организациите и заедно с това да се намалят разходите. Това стана ясно по време на онлайн дискусия на тема "Какво печелят компаниите с аутсорсване на печатните си услуги?", провела се на сайта chat.idg.bg и организирана от ICT Media.

Експерти от HP, Xerox и Konica Minolta застанаха единодушно зад мнението, че при внедряването на тази платформа колкото повече организациите печатат - толкова повече те ще съумеят на намалят разходите и да оптимизират своя бизнес.
„Реалната полза от внедряване на аутсоринг на печата, не е в това, че се добавя друг играч във веригата на снабдяване, а че ще се намали работата на ИТ отделите, разходите стават предвидими и др. Услугата е подходяща за всяка компания дори и такава с 5-10 устройства", коментира по време на дискусията Цветан Томов, мениджър проекти в Xerox Global Services, Xerox България.

Според Георги Ботев, iDOC консултант в Konica Minolta, тази платформа е подходяща е за всякакви компании. „Обаче ако трябва да дадем конкретни цифри, по-подходящи са компании с натоварване средно над 20 000 принт/копия месечно - обясни Ботев. - Колкото по-голям е обемът, толкова по-голям потенциал има за оптимизация."
„За дадена голяма компания може да се окаже доста по-изгодно ако сключи дългосрочен договор директно с производителя, който да отговаря изцяло за управлението и поддръжката на печатащата инфраструктура. - разкри по време на виртуалния диалог Христо Апостолов, мениджър развитие на бизнеса „Решения за печат" (IPG) в НР. - В дългосрочен план съществуват много по-големи възможности за реализиране на спестявания.. Освен това договорът обикновено се сключва за 36-60 месеца."
„Важното за компаниите е, че опитни специалисти поемат реалната работа по принт процесите - поддръжка на устройствата, смяна на консумативи, придобиване на нови устройства, работа с нови технологии", смята Цветан Томов от Xerox България.
По думите на Георги Ботев в Западна Европа аутсорсингът на печатни услуги набира все повече сила.

"По време на криза, компаниите у нас се опитват да реализират краткосрочни спестявания. Инвестират в по-евтини устройства такива, които нямат възможности за контрол, или пък преминават на използването на неоригинални консумативи - разказа по време на дискусията Христо Апостолов. - Повечето от изброените краткосрочни методи на пестене обаче за няколко години биха донесли по-високи разходи от едно добре оптимизирано решение."

„Аутсорсингът на печатни услуги предлага изнесено управление на цялостния процес на печат в цялата страна - коментира Димитър Граматиков, директор "Информационни технологии" в Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани (една от българските компании, внедрили аутсорсинг на печатните услуги). - Налице е централизиран обслужващ център и съответстващ екип за работа с ключови клиенти. Изключително стриктната SLA платформата дава се възможност за осигуряване на 99,99 % наличие на услугата. Освен това налице е и всеобхватен мониторинг и репортинг. От своя страна компаниите имат възможност за разпределение на разходите за печат по звена, отдели и дирекции. Чрез този тип аутсорсинг няма нужда от капитални инвестиции, грижа за доставка на консумативи, поддръжка, реакция при повреда." Според Граматиков за последните 5 месеца разходите за печат в компанията, са с 21 % по-ниски в сравнение с 2008 година.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X