Ит Лидери

HP с 12% ръст на приходите за Q4 по предварителни данни

Computer World

Приходите на Hewlett-Packard за четвъртото тримесечие на фискалната година са намалели с 8% на годишна база, но са се увеличили с 12% в сравнение с предходната четвърт до $30,8 млрд., сочат предварителните данни.

Ако при изчисленията се отчете ефектът на валутата, тогава спадът в приходите е пет процента на годишна база.

Печалбата на акция е нараснала до $0,99 за четвъртото тримесечие от $0,84 за същия период на миналата фискална година, изчислено според общоприетите счетоводни стандарти (ОСС).

Твърдото управление водеше изключителното представяне на HP тази четвърт, подклаждано от значителния ръст в Китай, каза Марк Хърд, председател и изпълнителен директор на компанията. - Ние продължаваме да следваме стратегията си и сме в добра позиция за влизане в 2010 г."

За първото фискално тримесечие на следващата година от HP очакват приходите да са в границите между $29,6 млрд. и $29,9 млрд. Печалбата на акция по общоприетите счетоводни стандарти се предвижда да е между $0,90 и $0,92. Изчислена без прилагането на тези стандарти, прогнозата за печалба на акция варира от $1,03 до $1,05 - тя изключва разходите по преструктурирания и придобивания и разходите след облагане с данъци от около $0,13 на акция, свързани основно с амортизацията на закупеното нематериално имущество и с разходите по преструктуриране и сделки по поглъщане.

За цялата следваща фискална година от HP очакват приходите да достигнат приблизително $118 млрд. - $119 млрд., в сравнение с актуалната за тази година прогноза за $117-$118 млрд. Печалбата на акция по ОСС за този период се предвижда да е в границите на $3,65 и $3,75. Печалбата извън стандартите се очаква да е от $4,25 до $4,35, като това изключва разходите по преструктурирания и придобивания и разходите след облагане с данъци от около $0,6 на акция.

Трябва да се отбележи, че прогнозите, както за първото тримесечие на фискалната 2010 г., така и за цялата година, не отчитат потенциалното влияние на придобиването на 3Com, обявено от HP на 11 ноември.

Окончателните финансови резултати на компанията, които ще бъдат аудиозаписани и качени на уеб сайта на HP, ще бъдат обявени на 23 ноември.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X