Ит Лидери

Електронните досиета на магистратите вече са факт

Computer World

Висшият съдебен съвет (ВСС) приключи пилотното внедряване на информационната система за управление на човешките ресурси, съдържаща електронните досиета на магистратите от 13 органа на съдебната власт, стана ясно на 30 октомври 2009 г. от пресконференция на тема „Запознаване с интегрираната информационна система за управление на човешките ресурси в органите на съдебната власт”, която е част от дейностите по проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители”.

В момента софтуерното решение се използва в по един по вид и степен орган на съдебната власт – ВКС, ВКП, ВАС, ВАП, Апелативна прокуратура, Апелативен съд, Административен съд, градски съд, градска прокуратура, районен съд, районна прокуратура, Националната следствена служба и Администрацията на главния прокурор. Проведено е обучение на 58 служители от 13-те съдебни органа и представители на ВСС.

Системата се очаква да бъде внедрена навсякъде през 2010 г., след като резултатите от работата на решението в споменатите съдебни институции бъдат обобщени и анализирани и евентуалните корекции в ИС са нанесени, обясни Радка Петрова, председател на комисията на ВСС „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“.

Възможностите за търсене в системата са две - по име или по ЕГН, заяви Албена Христова, представител на един от изпълнителите на проекта консорциум Юнайтед Кънсалтанс, съставен от Сиела Софт&Паблишинг и Абати. Информацията в досиетата е разпределена в девет категории, за да бъде ориентирането лесно: лични данни, назначения, обучения, отпуски и командировки, административна длъжност, рангове, атестация, поощрения, и наказания.

Достъпът до електронните досиета е строго ограничен“, заяви Георги Йорданов, ръководител на проекта от страна на софтуерната компания Абати - „Единствено администратори от ВСС и съдилищата ще имат право да достъпват записите. На този етап са дали достъп до системата само на отдел човешки ресурси, които така и така до сега са имали достъп до тази информация. Ако ВСС впоследствие прецени необходимостта други хора да имат достъп до тази база данни, то те ще предприемат необходимите правни мерки за това.“

Мненията относно новата система засега са раздвоени, стана ясно на пресконференцията. Някои служители, които работят на места с вече изградени и добре действащи ИС от подобен тип, са останали донякъде недоволни от решението, докато други, имащи опит само със стари решения или неизползващи софтуер от този вид, са изказали положителни мнения.

В момента системата не е интегрирана с други системи, но остана неясно дали това със сигурност ще се случи в бъдеще. Не са известни и прогнози за ефективността на нововъведението, като например колко човекочаса би спестило използването му и доколко това би ускорило работата в съдебните институции.

По думите на Радка Петрова, общата стойност на проекта, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) и съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, е 2 263 230 лв. Част от елементите на „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители” е и самата ИС.

Проектът съдържа три основни компонента - управление на човешките ресурси, обучение на магистрати и съдебни служители и обучение на магистрати от ВАС във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки, по който ВАС се произнася като последна инстанция. Общата цел е „прозрачно управление на човешките ресурси в органите на съдебната система чрез мотивиране и изграждане на единна система за управление“.

Представянето на 30 октомври засегна основно дейностите по създаването на единна система за оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители. Останалите дейности по проекта, ще бъдат комуникирани чрез провеждане на серия от събития като кръгли маси и пресконференции“, съобщиха от PR агенцията IntelDay Solutions.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X