Ит Лидери

Виртуалните центрове за данни у нас - платформа на бъдещето или реалност?

Computer World

Традиционните центрове за обработка на данни (ЦОД) все повече се оказват нерентабилни за фирмите, които използват техните ресурси. Започналата в края на миналата година финансова и икономическа криза накара много компании да преосмислят своите стратегии по отношение използването на самите ЦОД. Стремежът към приспособяване към новите условия обаче често кара ИТ мениджърите да се ориентират към нови технологии като виртуализацията, както и към цялостните платформи, които са базирани на нея. С използването на тези платформи се дава път за навлизането на нов технологичен свят, който може да даде редица предимства за компаниите.

По думите на Джон О'Калахън, директор на Executive Business Center на ЕМС в Корк, в момента в страната ни е на ниво традиционни ИТ услуги, което включва сървър, мрежа, системи за съхранение, архивиране , статичен център за „възстановяване след бедствия". Следващата стъпка в ИТ модела на развитие е „вътрешен облак", което представлява споделени ИТ услуги. Този модел включва виртуални сървърни обединения, мрежи, системи за съхранение, архивиране и динамичен „disaster recovery" център. По думите на О'Калахан следващият етап от развитието на ИТ инфраструктурата у нас ще бъде свързана с „вътрешния облак". Третата стъпка в развитието на ИТ услугите по света е свързана с абонаментните услуги във „външния облак" (external cloud). Тези услуги ще включват ползването на приложения, инфраструктура, информация, сигурност и управление на услуги.
Виртуализацията на сървърната инфраструктура на компанията води до по-бърза обработка, както и до по-ниски хардуерни и енергийни разходи за ЦОД. Търсенето на виртуализация на сървърната инфраструктура е подтиквано от непрестанно нарастващите изисквания за капацитет за обработка на данни. Това води до драстично покачване на оперативните разходи за поддръжка на самите центрове.
По думите на Джон Туци, изпълнителен директор на EMC, казани по време на конференцията EMC World 2009 в началото на юни в Орландо, виртуалните центрове за обработка на данни (ВЦОД), облачните изчисления, виртуалните клиенти и виртуалните приложения са четирите основни ИТ задачи, които стоят пред компаниите. „Всички сървъри за данни в крайна сметка ще станат виртуални. Но не всички компании ще преминат към облачни изчисления. Част от виртуалните центрове ще останат в рамките на предприятията - смята още Туци. - Облачните" изчисления се възприемат различно, но обикновено става въпрос за работа с приложения през интернет. В EMC говорим за инфраструктура, която управлява подобни приложения."
Според него в бъдеще облачните изчисления ще представляват ЦОД при доставчиците на услуги, които осигуряват напълно виртуализирани и достъпни по поискване специализирани приложения.
„Много компании, които искат да снижат разходите за внедряване и управление на работни места, предпочитат инфраструктура с виртуални десктопи (VDI). Това решение се базира на т.нар. тънки клиенти - анализира Туци. - Концепцията на VMware, която е част от EMC, излиза отвъд рамката на тънкия клиент. Тя се нарича VMware View и включва в себе си както VDI, така и достъп на потребителя до виртуалната машина чрез ноутбук или десктоп компютър."
Според изпълнителния директор на EMC, четвъртата тенденция са виртуалните приложения. В момента има различни интерпретации за тях - например приложения на виртуален сървър или такива, които не са обвързани с операционната система.
В EMC считат, че в бъдеще виртуалните приложения ще станат автономни, опаковани в своя собствена минималистична операционна система и предавани като виртуални данни, които могат с лекота да се използват на различни платформи.

Технологии и инструменти, нужни за изграждане на виртуален ЦОД
По мнението на специалисти, тъй като гъстотата в един виртуален център е много висока (върху един физически сървър могат да работят няколко десетки виртуални машини), то задължително условие за един виртуален ЦОД е изграждането на стабилна, сигурна и гарантирана инфраструктура, която да предпазва виртуалните среди на клиентите от срив. Това означа минимум двойна резервираност за повечето компоненти от инфраструктурата и обслужващите системи - захранване, климатизация, пожарогасене, системи за сигурност и т.н. Същото важи и за физическите сървъри и системите за съхранение на данни - двойната им резервираност гарантира непрекъсваемост в случай на отпадане на произволен компонент от платформата.
По отношение на технологиите за виртуализация, различните доставчици използват различни решения и комбинации от технологии.
„Решението на DGM използва технологични решения на VMware, Datacore, Vizioncore - разказва Драгомир Денев, изпълнителен директор на DGM. - Основната ни цел при избора на технология е постигането на стабилност и гарантираност на виртуалния център. Този подход автоматично изключва всякакви компромиси с използвания хардуер и софтуер, необходим за изграждането на базовата инфраструктура на виртуалния център."

Услуги, предлагани от виртуалния ЦОД
Един такъв център предлага възможност за наемане на различни „частни виртуални среди": виртуални сървъри, частни мрежи и защитена частна инфраструктура. Една организация може да изнесе цялата си сървърна инфраструктура в един такъв ВЦОД и да я достъпва от офиса си като „локален" ресурс.
Други предимства са предлаганите платформи „Софтуер като услуга" и „Съхранение като услуга". Чрез първата се дава възможност за използването на ERP системи, yеб базирани портали, приложения за електронна търговия, Hosted Exchange/CRM/Share Point, антивирусни и антиспам услуги.
Благодарение на платформата „Съхранение като услуга" се предоставят опциите отдалечено архивиране (remote backup), синхронна/асинхронна репликация на данни, файлови услуги, remote storage (отдалечно съхранение), възстановяване след бедствия и виртуални среди за разработчици на софтуер.

Ползите за потребителите от един ВЦОД
За да се прибегне към използването на един такъв център от ново поколение, евентуалните потребители трябва да бъдат убедени в неговите предимства. На фона на тежката икономическа обстановка в момента ниската обща стойност на притежание е един от важните фактори.
„Виртуалните ЦОД предлагат спестявания от поддръжка, профилактики, обслужване - коментира изпълнителният директор на DGM. - Освен това се дава възможност за улеснено счетоводство - обединяване на множество „разпръснати" разходи към различни доставчици в една месечна услуга." Според Денев друго предимство са по-широките възможности за дефиниране на сървърни инфраструктури за нуждите на клиентите. Има възможност за създаване на snapshot копия на виртуалните сървъри - запазване на моментното състояние (памет и диск) с цел последващото му възстановяване при възникване на проблем.
Благодарение на функционалностите на виртуалните ЦОД са улеснени възможностите за архивиране/възстановяване на цялата виртуална машина, като е защитена виртуалната среда от външни атаки.
„Тези центрове за данни предлагат условия на компаниите за предоставяне на по-високи SLA на своите клиенти, твърди Денев. -Освен това се осигурява съвместимост на ресурсите на виртуалната среда с реалните нужди на компанията - параметрите на средата се конфигурират спрямо реалното потребление и не се „презаделят" излишно."
Гъвкавостта е другото предимство на ВЦОД. Ресурси могат да се добавят/махат при поискване, а увеличаването на производителността на виртуалната среда става почти мигновено. По този начин се постига изнасяне на цялата сложност по поддръжката на сървърната инфраструктура извън компанията, а самите компаниите се фокусират върху своя основен бизнес", разказва изпълнителният директор на DGM.

Готов ли е ИТ пазара у нас за създаването и използването на виртуални ЦОД?
„От технологична гледна точка вече са налице достатъчно технологии за виртуализация на сървъри и системи за съхранение на данни, позволяващи създаването на виртуални центрове за данни, които да предоставят много повече услуги, отколкото стандартната колокация на сървърни ресурси - коментира Драгомир Денев. - От икономическа гледна точка ИТ пазарът у нас е готов за едно такова предизвикателство, имайки предвид настоящата финансова криза и последвалата тенденция за ограничаване на капиталовите разходи и намаляване на оперативните." Според Денев все още не сме преминали границата на първоначалното недоверие към този тип нови за България услуги и компании, които ги предоставят.

Виртуалните центрове за данни са вече реалност у нас
В края на май т.г. у нас за пръв път бе представен виртуален център за данни, разработен от DGM в партньорство с Gramma Systems/NET IS. По думите на Васил Величков, управител на Грама/НЕТИС, чрез подобно решение българските малки и средни фирми и институции ще могат да оптимизират инвестициите и разходите си за информационни и комуникационни технологии с 50% за период от 3 години.
„У нас има две уникални условия, които ни дават предимство пред подобни центрове в Европа, дори в света, каза Величков тогава Величков. - Първото е, че вече сме разработвали и внедрявали решения за подобни центрове за големи корпоративни клиенти и ведомства и имаме натрупан експертен опит, така че да предложим техническо решение под формата на услуга за SMB фирмите. Независимо дали имат 200 служители или само 5 работни места, те получават корпоративно ниво на поддръжка, отказоустойчивост, резервираност и сигурност. Второто предимство на България е, че много лесно можеш да си осигури резервирана оптична свързаност с капацитет 50 - 100 Mbps на много добра цена ", допълни Васил Величков. Според него този център силно се различава от подобните предложения не само у нас, а и в чужбина. „Това не е хостинг център, не е и колокационен център. Нашата платформа предоставя на ИТ отделите на малките и средни фирми виртуални машини, върху които да стартират своите приложения за електронна поща, ERP, CRM, бази данни, портали и други с високо ниво на отказоустойчивост (TR4) и резервиране на всички системи - UPS, дизелгенератори, сървъри, устройства за съхранение, пожароизвестителна и пожарогасителна система, IPS защита на инфраструктурата", обясни Величков.
В центъра е използвана най-новата технология за виртуализация VMware vSphere 4, която позволява събиране на мащабно количество изчислителни ресурси с голям технически потенциал в един информационен център с малък физически размер - зала с 12 специализирани шкафа с комуникационно оборудване. „Пълният капацитет на платформата може „да поеме" ИТ инфраструктурата на 400 средно големи компании (100 до 200 служители) или общо 7000 виртуални машини, обясни Деян Дънешки, управител на Грама/НЕТИС. - Това включва сървъри, мрежово оборудване, бази данни, софтуерни приложения и други необходими за нормалното функциониране на всяка фирма."
Виртуалният информационен център е в експлоатация от февруари 2009 г. и 8 компании с различен мащаб и от различни икономически сектори ползват ИТ изцяло под формата на външни услуги. В зависимост от нуждите на клиентите и размера на резервираната виртуална информационна среда цената може да варира от 200 лв. до над 5000 лв. месечно.
Предлаганите от виртуалния център услуги включват изграждане на собствена виртуална среда за клиентите, поддръжка на инфраструктурата, сигурна защита от атаки и вируси, архивиране и възстановяване на данните и гарантиран достъп през интернет от всяка точка на света.

Виртуалните сървъри се продават повече от физическите
В средата на май т.г. анализаторите от IDC публикуваха изследване за разпространението на технологията за виртуализация в Европа. Според мнението им, тази технология оказва значително влияние на сървърния пазар, както и на способа за управление и изграждане на центровете за данни. През 2008 г. броят на сървърните системи с инсталирани средства за виртуализация е нараснал с 25,5% в сравнение с предходната година и е достигнало в Западна Европа 358 хиляди единици. Анализатори считат, че ускореното внедряване на виртуализация в x86 сървъри изменя метода на разпределение на сървърите и подхода на доставяне на системите. През 2008 г. например 18,3% от доставените в Западна Европа сървъри са били виртуализарани (година по-рано - 14,6%). Очаква се, че през 2010 г. този показател ще достигне 21%. Характерно е, че през миналата година броят на доставените виртуални машини е надхвърлило количеството на продадените физически сървъри с повече от 2 милиона единици. През тази година разликата трябва да достигне 10%, а през 2013 г. съотношението може да бъде 3:2 в полза на виртуалните системи.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X