Ит Лидери

Тайните на ЦОД: перфектно енергийно осигуряване, надеждна климатизация и още нещо

Computer World

Погледнато отстрани, всеки център за данни е създаден и функционира така, че не би трябвало да има какъвто и да било сериозен проблем в неговото работно ежедневие. Обаче и най-малката „грижа", която би нарушила нормалния му ритъм, ще ни даде важна информация за това как е бил разработен и какво е пропуснато.

Когато говорим за подобно съоръжение, трябва със сигурност да знаем, че една от основните му цели е да предоставя непрекъсваема работа на оборудването. Този процес се определя от фактори като надеждно енергийно осигуряване, подходящ климат и, разбира се, квалифицирани кадри, които да знаят кога и какво да предприемат.

1. Енергийно осигуряване - първата и много важна стъпка

Бъдещето на един от елементите, обезпечаващи непрекъсваемост на бизнес процесите, UPS-те, стават много важен компонент в центрове за данни, а стремежът към повишаване на тяхната енергоефективност способства за инвестиране в по-съвършени системи за електрозахранване.
Пазарът на този тип решения у нас отбелязва през последните години доста бурно развитие. Според компанията DTS, дистрибутор на марката Socomec Sicon, изследване на IDC е показало, че тя е водеща в сегмента на UPS-ите с мощност 10кVA за 2008 г. Socomec заедно с Eaton Powerware и MGE, разполагат с дял от 75% в сегмента на устройствата с мощност 10,1 до 20 kVA, допълниха от DTS.

Добри практики у нас
За да се разбере по какъв начин се постига процесът по енергийно осигуряване на центровете за данни, е най-добре да се хвърли поглед на тези системи в самите ЦОД. В тази връзка мнение дадоха представители на две от компаниите, които разполагат с такива центрове - Нетера и Daticum.
„Нашата енергийна системата е подсигурена чрез оборудване, притежаващо два захранващи блока, свързани в две напълно независими А UPS (N+1) и В UPS (N+1) системи, с възможност за поддръжка на целия център за данни в пълно натоварване за 15 мин - коментира Пламен Филипов, ръководител проекти в компанията. - За тази цел са и двата независими източника на електрозахранване, от два трафопоста." Според него всеки източник е с две независими кабелни трасета, проектирани така, че всяко трасе да има възможност да поеме 100% от товара." Освен посоченото, към всеки един трафопост през АВР в Нетера има дизелгенератор с допълнителен резервоар за гориво, достатъчно за поемане на товара от центъра за данни за 72 часа.
Според думите на Росен Маринов, изпълнителен директор на Daticum, независимият им център за данни разполага със собствен резервен трансформатор, който обслужва само и единствено центъра. „По този начин се елиминира рискът от „чуждо" претоварване, а и работата на агрегатите се минимизира, което спестява разходи", разказва Маринов.

Какво ново сред производителите?
През юли т.г. Eaton Corporation обяви въвеждането на програмно решение, чрез което да се управляват и следят от разстояние всички свързани в мрежата енергийни устройства в компаниите. Според информация от Eaton, Intelligent Power Manager, е мощна и мащабируема програма, която може значително да намали разходите за следене на свързани в мрежа непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) и сродно оборудване.
Новото програмно решение може да извърши сканиране на всички UPS системи, независимо от производителя, като използва както XML Web услуги, така и SNMP протоколи. Той също така разпознава и управлява други важни енергийни компоненти, например ePDU продукти, модули за изключване и екологични сензори, давайки на администраторите цялостен контрол върху инфраструктурата, за чиято защита се грижат.
Софтуерът, разполагащ с множество функции, представя консолидиран изглед на основните оперативни параметри на всички UPS системи, които могат да се конфигурират лесно според вид на UPS устройството, местоположение, оперативен статус и други зададени от потребителя параметри. Чрез неговите кодирани с цветове дисплеи и позволяващи конфигуриране изгледи, администраторите могат да активират сложни функции като автоматично изключване на сървъри, които не се следят, автоматично рестартиране и насрочване на системни операции за множество устройства на различни места. Софтуерът също така предлага възможност за организиране на устройства по няколко различни критерия, IP адрес, вид на приложението или собственик.
През октомври 2008 г. бяха демонстрирани технологиите APC InfraStruXure и APC InfraStruXure Systems for High Density като част от новите решения UPS APC Symmetra LX и PX2. Те предоставят мощност 48 кVA с резервиране N+1, интелигентна система за разпределение на електрозахранването в шкафовете, както и сървър за централизиран контрол и мониторинг на инженерната инфраструктура. Модулната архитектура АРС InfraStruXure позволява да се замени оборудването без прекъсване на натоварването, а системата за разпределение на електрозахранването дава възможност отдалечено да се следи натоварването на всяка розетка в шкафа или във всеки ЦОД.

2. Климатизацията - друго важно звено в центровете за данни
Един от основните въпроси засягащи центровете за данни е възможността за ценово-ефективно охлаждане на активното оборудване. Движението на студения въздух в центъра за данни се постига чрез стратегическо разполагане на охлаждащите устройства и основното пасивно оборудване. „При традиционната схема с двоен под, студеният въздух се дистрибутира в пространството отдолу на пода и влиза в помещението през разположени на определени места перфорирани плочи, за да охлади активното оборудване", коментира Ивайло Йотов, мениджър клиенти за България и Румъния в Panduit.
„Някои данни обаче показват, че до 60% от наличната охлаждаща мощност може да се загуби заради въздух, който заобикаля оборудването, за чието охлаждане е предназначен - анализира още Йотов. - Източници на "заобикалящ въздух" могат да бъдат неправилно разположени перфорирани плочи, лошо разположени охлаждащи устройства и лошо уплътнени (или неуплътнени) отвори на плочите, разположени под сървърните шкафове и комуникационните рамки, предназначени за подвеждане на окабеляването." Според представителя на Panduit, какъвто и да е източникът на "заобикалящия въздух", той влошава ефективността на охлаждането чрез двоен под и има потенциал да увеличи времето за неработоспособност (престой) на мрежата.
Интересно е обаче как изглежда процесът по климатизация в самите компании, които разполагат с център за данни. По думите на Пламен Филипов, в Нетера разполагат с енергоспестяваща климатична система Free Cooling, използваща външната температура за охлаждне на апаратурата. Разположението на шкафовете с оборудване е проектирано, така че да се оформят топли и студени зони.
„За тази цел са поставени и специални решетки в двойния под, регулиращи дебита студен въздух охлаждащ апаратурата, в зависимост от мощността и топлоотдаването й - разкрива Филипов. - По този начин климатичната система работи на по-малко натоварване и консумираната енергия значително намалява."
Освен това всички вентилатори на вътрешните и външните тела на климатичната система работят с постояннотокови двигатели (DC inverter), работещи на различни обороти в зависимост от натоварването.
„Задължително правим и съпоставка между различните производители на климатична техника. Резултатът е избор на производител с най-голямо КПД, при един и същи критерии - разказва още представителят на Нетера. - Изчислено в годините се получава, че по-голямата първоначална инвестиция се възвръща много бързо, само от разликата в количеството използвана енергия.
По думите на Росен Маринов, изборът на устройства и технология за охлаждане с високо КПД и улавянето на топлината отделяна от оборудването и преобразуването й в полезна енергия е стъпка заложена още в проектирането на центъра им. „Наличните технологии все още не правят инвестицията икономически изгодна, евентуалното и реализиране на този етап ще бъде единствено в подкрепа на „зелената кауза", разкрива в допълнение Маринов.

Проблеми в процеса на осигуряване на оптимален климат в центровете за данни
Според представителя на Нетера, един от най-големите проблеми, с които се сблъскват в техния ЦОД, е равномерното разпределяне на мощностите в шкафовете за оборудване. Този фактор се определя от спецификата на апаратурата. „Например ако трябва да се инсталира core маршрутизатор, той трябва да бъде разположено в един шкаф и тогава енергията за охлаждането му е 6 - 8 kW, което е два до три пъти повече от нормалното (2,5 - 3kW). Получават се зони с високо натоварване, които значително по-трудно се охлаждат", разказва Пламен Филипов.
„Появата на такъв тип проблеми е възможна само ако по време на проектната фаза не са съобразени капацитетът на центъра и наличната енергийна мощност - обяснява Росен Маринов. - Известни са технологии за локално охлаждане на „лакомо" оборудване, но в никакъв случай не е допустимо да се губи балансът между енергийните мощности за ИТ оборудването и за неговото охлаждане." Според него поддържането на чиста среда, без прах и висока влажност, е друг ключов момент за енергийно ефективното охлаждане, както и недопускането да се смесват студените и топли потоци в помещението или шкафовете.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X