Ит Лидери

Да екипираме центъра за данни на бъдещето

Computer World

Днес технологиите позволяват неща, които доскоро са били само мечта: вече не е нужен огромен екип от хора, за да се управлява и поддържа център за данни. Съвременните възможности за отдалечено управление и автоматизация доведоха дотам, че са нужни съвсем малки екипи по поддръжката на ЦОД. Така например Microsoft наскоро показа, че ще поддържа своя център за данни в Чикаго, с площ няколкостотин хиляди квадратни метра, с екип от само 35 човека. Но това е само началото.

Центърът за данни на бъдещето ще се развива благодарение на няколко пазарни сили: масовизацията, виртуализацията, интеграцията, уеб-технологиите. Центърът за данни на бъдещето е достъпен, носи високо ниво на утилизация на наличните ресурси и стъпва на SOA архитектура.

Масовизиране
Тъжно е, че думата „ширпотреба" носи негативни представи и асоциации у повечето хора, защото тя представя еволюцията от единичните, ръчно произвеждани продукти към масовите, по-евтини и достъпни. Тоест тази дума обозначава използването на модерна технология за създаване на някакъв краен продукт. Накратко - икономически прогрес. Масовизирането ще е една от основните тенденции при центровете за данни, знак за съзряването на пазара, и това ще значи, че конкуренцията постепенно ще се изнася на ниво допълнителни предлагани услуги, качество и цена.
Масовизирането може да се разглежда като комбинация от два компонента: стандартизиране и специализиране. Става ли дума за за дейта-центъра на бъдещето, това ще означава, че интерфейсите ще бъдат стандартни - напр. J2EE (Java 2 Enterprise Edition), Windows .Net, Linux. В същото време всяка система ще бъде специализирана - приложен сървър, интеграционен сървър, сървър за база данни, директориен сървър, защитна система, система за балансиране на натоварването, Web сървър, портал, декстоп. Макар и изградени на обща платформа, тези системи ще се специализират и то главно благодарение на - и от гледна точка на - софтуера.

Виртуализация
Друга неизбежна тенденция при дейта-центъра на бъдещето е виртуализацията. Принципът на проектиране е да се създаде високо надеждна и високо скалируема виртуална система от голям брой средно надеждни и средно скалируеми подсистеми. Виртуализацията може да се разглежда като компилация от две съставни части: миниатюризация и концентрация. Миниатюризацията ще рече, че размерът и сложността на системата, съотнесени към производителността й, намаляват с времето. Концентрацията пък означава, че броят на подсистемите, съставляващи една цялостна система, нараства. Това е нещо много подобно на добре познатия закон на Мур. Според него размерът на чиповете намалява наполовина за всеки 18 месеца (миниатюризация), което позволява на една и съща силициева подложка да се поберат два пъти повече транзистори (концентрация), което води до увеличаване на производителността.
Виртуализацията е отговорът на въпроса, който вилнее в главата на всеки CIO: кой е правилният подход за опростяване на центъра за данни и в същото време за намаляване на разходите? Една от най-големите ползи от виртуализацията е това, че може да увеличи нивото на утилизация на далеч над традиционните нива (<25%) за Unix и Windows сървърите. Чрез по-гъвкаво и динамично преразпределяне на работното натоварване и ресурсите степента на утилизация може да достигне до 50%-75%, намалявайки потребността от закупуване на допълнителни ресурси. Заедно с това виртуализацията носи и други удобства и предимства:
• Увеличена производителност
• Увеличена надеждност
• Повече иновации
• Масовизиране на наличните ресурси

Уеб интеграция и уеб услуги
Макар че минаха 10-15 години от бума на Интернет ерата в началото на 90-те, трансформациите в дейта-центъра на бъдещето не спират и даже се ускоряват заради развитието на Web. Едно от тях са уеб-услугите. Всички нови приложения, които се появяват, се разработват с идеята да бъдат достъпвани през Web. Това поражда фундаментална промяна в цялостното изграждане на дейта-центъра. Тази тенденция и този преход, ще продължи - според анализаторите от META Group - още най-малко 5-10 години. За приложенията това означава едно: Service-Oriented Architecture. Ще се върви към стандартизиране на софтуерната архитектура на всяко ниво - от грида, през J2EE, през .Net, порталите и чак до EAI. Чрез стандарти (със зашеметителни съкращения - WSDL, SOAP, UDDI, OGSA, BPEL4WS, WS-RP) Web услугите ще изместят основния фокус към SOA архитектурата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X