Ит Лидери

Частните облаци – да опознаем буреносните им аспекти

Computer World

Какво значи „частни облаци“?

Днес всички в ИТ индустрията говорят за облачен компютинг и фактът, че четете това, означава, че най-вероятно добре знаете какво представляват тези „споделени изчисления“. Знаете какво е gmail, abv.bg, salesforce.com, чували сте за „облачния компютинг“ на Amazon, Google и IBM. Може би дори смятате, че бъдещето на технологиите наистина е „ облакът“.

Нека направим една нетехнологична аналогия. Ви спокойно можете да кръстосвате града, страната и света с кола, която сте взели под наем – и мнозина правят това. Но въпреки всичко обаче хората предпочитат да имат своя собствена кола, вместо да ползват такава под наем.И това е така, въпреки че за колата под наем се грижат други хора и те поемат задачите по нейната поддръжка. Автомобилите под наем не са заменили – и няма скоро да заменят – личните автомобили поради множество причини. Е, и с „облака“ е така – големите „облачни“ услуги няма да ни подтикнат да ползваме всичко „под наем“. Ще има и „частни облаци“.

Облак между четирите стени

Да, облачният компютинг вече се развива бързо и се е превърнал в една малко или много значителна част от ежедневието ни. Важните неща в тази концепция могат да се сведат до два ключови компонента: архитектура на облачния компютинг плюс доставчици на услугите, които отговарят за предоставянето на тази архитектура по начин, подобен на комуналните услуги. В ядрото на понятието „облачен компютинг“ де факто стои представата за архитектурата на системите, чрез които данните се достъпват, съхраняват и обработват. В този смисъл облачният компютинг е просто един начин ИТ да бъдат много по-ефективни и ефикасни.

Всичко това, в съчетание със съображенията по-горе, води до зараждането на една нова разновидност на облачния компютинг, която е може би най-практична и разумна: облачните изчисления не трябва на всяка цена да са изнесени към външни доставчици.

Какво би станало, ако можете да конструирате сами свой облак, който да е затворен между четирите стени на предприятието и по този начин да максимизирате ползите от концепцията, без да се налага да бъдете ограничени от условностите на работата с външен доставчик? За много от предприятията това би било идеалната версия на облачния компютинг. Вътрешните облаци се радват на тези няколко предимства: надскачат ограниченията на външния доставчик и в същото време подобряват възможностите на ИТ инфраструктурата.

Звучи леко егоистично. Но факт е, че сега е моментът предприятията да се възползват от архитектурата в „облачен“ стил, за да извлекат максимална полза за себе си. Тези, които сега започнат да проектират и градят своя собствен облак, навярно ще оберат „каймака“ на две реалности – и може би ще скочат направо в бъдещето.

И така, да си представим облачна архитектура под собствения покрив. Как ще изглежда този облак? Ако се изгради правилно, частният облак носи няколко предимства:

  • запазва съществуващия контрол над системите и респективно нивото на сигурността,
  • запазва специфичните бизнес процеси и работни потоци – онзи уникален начин, по който потребителите сплитат връзките между приложенията си, за да могат да осигурят бизнес-стойност на потребителите си - и това също остава под контрол,
  • данните никога не напускат сградата,
  • регулаторната съвместимост е налице, правилата се спазват и ще бъдат поддържани.

На всичкото отгоре всички ИТ системи се управляват динамично според собствените нужди. Разбира се, последното изисква известно усърдие и здрава работа, но резултатът си струва – ресурсите на собствения център за данни формират пул, който позволява лесното заделяне на нужните ресурси там, където е нужно, според текущите потребности, в съответствие с вътрешните политики.

За тези, които избират мъдро, обвързването с един доставчик никога няма да бъде проблем. Вместо това предприятието, имайки собствен облак, може да работи с партньори и контрагенти, запазвайки независимостта си. А пък външните доставчици на облачни услуги – е, те могат да бъдат включени също в стратегията, като техните облачни предложения с по-общ характер могат да допълват картината отлично.

Не на последно място, за корпоративните ИТ отдели това означава няколко нови възможности. Ако проследяването на консумацията на ИТ ресурси и измерването им имат значение, то с вътрешния облак това става още по-конкретна задача. Имайки вътрешен облак, ИТ отделите могат да кажат с точност кои отдели, процеси и задачи какви ресурси консумират. Това ще спомогне за по-доброто управление на разходите.

Времето се заоблачава

Доколко тези прогнози са верни – времето ще покаже, разбира се. Каквото и да стане обаче, облачният компютинг драстично ще промени ИТ пейзажа в организациите в идните няколко години. В интерес на корпорациите сега е да направят всичко възможно да изпробват своите възможности с „частния облак“. Ранната работа в тази сфера не само ще им позволи да натрупат опит, но и ще им даде възможност да си изяснят някои от по-„буреносните“ аспекти на облаците.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X