Ит Лидери

Видове компютинг „в облака“: SaaS, IaaS, PaaS

Computer World

С нашествието на споделените изчисления доставчиците малко или много се изкушават да се възползват от новите понятия за целите на своя маркетинг и позиционирането на услугите си. Един гид в базовите понятия на „облака“ никога не е излишен – понятията по-долу залягат в основата на всички настоящи и бъдещи предложения от фирмите за „облаци“.

Тази малка справка е важна, защото разнообразието от съкращения расте, в общественото пространство се размятат всевъзможни „облачни“ понятия, а нерядко не е много ясно какво точно означават и какви са взаимовръзките помежду им. И най-вече – по какъв начин те носят нещо стойностно за потребителите. Като за старт, ето ги най-важните абревиатури: софтуер като услуга (SaaS), платформа като услуга (PaaS) и инфраструктура като услуга (IaaS).

Софтуер като услуга (SaaS)

Софтуерът като услуга е нещо, което мнозина ползват вече и е своеобразен предшественик на „споделените изчисления“. Най-малкото всеки от нас има някоя поща в abv.bg или gmail.com например, или пък блог в някоя блогосфера. В бизнеса такова решение е Salesforce.com.

С нагорещяването на темата „споделени изчисления“ моделът на софтуера като услуга става все по-жизнен и по-осъзнат като бизнес-възможност. Той води до намаляване на разходите за създаването на едно приложение, неговото внедряване, времето за настройване, грижите по поддържането му.

В логиката на облачните услуги, а и в контекста на тази статия той би трябвало да е последен, тъй като SaaS на практика „стъпва върху“ инфраструктурата като услуга (IaaS) и платформата като услуга (PaaS).

Инфраструктура като услуга (IaaS)

Инфраструктура като услуга, както подсказва самият израз, обозначава възможността да се използва компютърна инфраструктура „под наем“. Вместо да си купуват собствени хардуерни сървъри, сървърен софтуер, дискови масиви за съхранение на данните, мрежово оборудване, техника за аклиматизация и т.н., бизнесите могат да използват всичко това под формата на услуга – аутсорсинг продукт. Подобна услуга обичайно се заплаща на принципа на комуналните услуги – като тока и водата. Цената зависи от обема на ресурсите, които са били консумирани. Иначе казано, цената отразява нивото на активност на самия потребител. Според някои специалисти, това е следващото еволюционно ниво след популяризирането на уеб хостинга и виртуалните частни сървъри.

Ключови характеристики ка IaaS са:

  • ресурсите се предлагат като услуга, включваща сървъри, мрежово оборудване, памер, процесорно време, дисково пространство, удобства на центъра за данни;
  • динамично скалиране на ифраструктурата, която може да се увеличава или намалява в зависимост от потребностите към конкретния момент;
  • разнообразие от ценови схеми, базирани на фиксирани цени и заплащане на база потребление на ресурси и компоненти;
  • по-ниска цена на притежание на компютърните ресурси заради икономиите от мащаба – малки и средни предприятия могат да си позволят технологии, които иначе са недостъпни за тях.

Не е случаен фактът, че първото понятие, появило се в тази сфера, всъщност е „хардуер като услуга“ (HaaS) през 2006 г. До края на 2006 обаче се налага по-актуалното понятие инфраструктура като услуга.

Инфраструктурата като услуга прави лесно и достъпно осигуряването на ресурси като например сървъри, връзки, капацитет за съхранение на данни, както и всякакви други допълнителни инструменти, необходими за изграждането на среда за приложения „от нулата“. IaaS облаците представляват онази инфраструктура, която лежи под другите компоненти на „облака“ - софтуера като услуга и платформата като услуга.

Нещо характерно за IaaS облаците е, че те са доста по-сложни за работа и управление. Но с тяхната сложност неминуемо идва и тяхното предимство – висока степен на гъвкавост. Иначе казано, IaaS облаците са най-ниското, базовото стъпало в цялата голяма схема на „облачните“ изчисления. Крайният потребител, който иска да разчита на тези ресурси, трябва да е готов да се занимава с виртуални машини, операционни системи, пачове и други подобни. Специализираните познания са нужни, за да може всичко това да работи добре.

Номер едно предимство на този подход е бързината, с която се осигурява необходимият ресурс. Няма поръчки на „желязо“, няма дни-седмици-месеци чакане, няма инвестирано време в инсталация и настройване. Всичко става бързо. В някои случаи – за броени минути. ИТ отделите се отървават от всичките досадни задължения по сглобяване на ракове, стакове, окабеляване и други подобни – това е работа на доставчика.

Разработчиците на приложения за такива системи може да се нуждаят честичко от настройване на нещата, за да ги пригодят за работа върху IaaS облака. Понякога може да се окаже трудно да се мигрира от един облак към друг.

Ценообразуването при IaaS обичайно е поетапно според потреблението и може да се окаже доста сложна материя, ако е свързано с различни нива и степени. То може да е трудно за проследяване в реално време. Макар да е много добре дефинирано от доставчиците, ценообразуването може да се окаже доста непредсказуемо в някои случаи. Вариациите могат да бъдат осезаеми – в зависимост от нивото на ползване, ниво на услугата, както и други фактори.

Платформа като услуга (PaaS)

Платформата като услуга представлява предоставяне на компютърна платформа или пакетно решение във вид на услуга. Това улеснява въвеждането в употреба на приложения, без високата цена и сложността на закупуването и управлението на лежащия отдолу слой от хардуер и базов софтуер.

Предложенията за PaaS включват работни среди за проектиране на приложения, разработване на приложения, тестинг, въвеждане в употреба и хостинг, както и приложни услуги като съвместна екипна работа, интеграция на уеб-услуги, интеграция на бази данни, сигурност, съхранение на данни, поддръжка на версии на приложения, та дори и създаване на общности на разработчиците. Всички тези услуги се осигуряват като интегрирано решение през Мрежата.

PaaS облаците се създават, много често от IaaS доставчиците, за да направят внедряването и скалирането на дадено приложение по-леко, а цените да бъдат приемливи и до голяма степен предвидими.

Все повече и повече PaaS предложения се роят навсякъде по света. Номер едно предимство на такава услуга е това, че за много малко пари – а в някои случаи без никакви – може да се пусне някакво приложение. При това усилието, което се влага, е умерено – то отива малко отвъд разработването на приложението или – ако е вече съществуващо – портването му.

В допълнение към всичко това трябва да се посочи скалируемостта, която е характерна черта на „облаците“ изобщо. Не на последно място – не се налага да се ангажира системен администратор за целта, тъй като поддръжката й обичайно се осигурява от самия доставчик на „споделени“ ресурси. Администрирането е част от самата услуга. За компания, която се опитва да поддържа скромен екип за ИТ операциите, това е полезна възможност.

Но не всичко е „цветя и рози“. Номер едно неудобство на този вид услуги е, че някои доставчици поставят ограничения за това доколко създаденото приложение може да се търгува като комерсиален продукт впоследствие. Това не винаги е добро начало за стартиране на нов проект. Това може да бъде проблем в голяма степен за предварително съществуващи приложения, за които ще има нужда да се портват към избраното PaaS решение.

Ценообразуването при тези услуги се различава доста. Тарифирането може да става на база час (време), заявка, CPU цикъл, или пък нещо друго. Някои доставчици дори помагат на потребителите си да създадат подход и начин за таксуване на крайни клиенти. Така или иначе определящ фактор при ценообразуването е стремежът тези услуги да бъдат гъвкави, простички и да позволяват лесно да се въведе приложението тогава, когато потребителят реши.

Връзката между тях

Много често тези три елемента на споделените изчисления работят в тясна връзка помежду си. IaaS може да бъде основата на PaaS, а от своя страна PaaS може да изиграе същата роля за SaaS. Стрелките на диаграмата обаче показват колко сериозни са тези взаимовръзки. Няма строго определено обвързване между които и да било от тези елементи на облачните услуги. Това може да доведе до известно объркване относно природата на тези „облачни“ ресурси и конкуренцията между тях.

Друго важно нещо, което се вижда от схемата, са хората, които имат отношение към въпросните ресурси. Истината е, че всеки един от тези видове специалисти има отношение към всеки от трите вида ресурси, но все пак някои са по-пряко обвързани от други. Тенденцията е SaaS да обслужва по-скоро онези потребители, които са свързани с някакъв бизнес процес, общ процес или ако щете дори забавление. PaaS най-вече взаимодейства с разработчиците на приложения и софтуерните компании, осигурявайки им инструментите да разработват бързо SaaS приложения. IaaS пък носи стойност за хората, които боравят с мрежите и ресурсите в тях – те са полезни за специалистите, които имат нужда да организират някакви специфични ресурси от най-ниско ниво, за да дадат възможност на PaaS и SaaS да се случват.

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X