Ит Лидери

Кой какво доставя в “облака” у нас

Computer World

И българските фирми не изостават глобалните технологични тенденции и вече дават своя „отговор“ на Amazon, Google, Salesforce.com и всички други световни имена, станали емблема на новия тренд. Заедно с присъстващите у нас международни играчи, ето какви оферти са налични на родна земя.

Ай Би Ес

LotusLive платформата на IBM, част от фамилията Lotus, е предназначена за съвместна работа онлайн и е насочена към малкия и големия бизнес, клонове или отдели и най-вече за вътрешна комуникация и съвместна работа между партньори. LotusLive Engage или “extranet collaboration” включва пакет от услуги като IM, уеб конференции, споделяне на файлове, графики и т.нар. “forms”. С течение на времето Engage ще добави към функционалността си и е-мейл.

Включва услуги като профили и управление на контакти, базирани на платформата Lotus Connections; онлайн срещи – LotusLive Meeting; споделяне на файлове и IM – Lotus Sametime; графики, базирани на IBM проекта, наречен Many Eyes; управление на проекти. LotusLive Engage инструментите за комуникация и съвместна работа улесняват връзката с клиенти, партньори и доставчици.

LotusLive се интегрира със Salesforce, LinkedIn, Skype, Lotus Symphony, Lotus Sametime, iNotes и др. Уеб 2.0 услуги.

Бора Солюшънс

Следвайки глобалните тенденции, още в края на 2007 г. у нас се появи оферта за ERP софтуер „като услуга“. „Система за управление на бизнеса при поискване" от Бора Солюшънс стана достъпна „on demand“ в по време на БАИТ Експо 2007. Днес тя може да се похвали, че е едно от първите SaaS бизнес-решения с реални потребители в България.

„Система за управление на бизнеса като услуга" на Бора Солюшънс чисто технологично представлява комплекс от три неща: BORA Business SMB Suite - специализиран пакет за управление на малкия и среден бизнес; хостинг - решението експлоатира BORA BS на собствена инсталация, като предоставя и необходимия базов и офис софтуер от Microsoft, и поддръжка - енергичен екип от ERP консултанти е на линия по всяко време. Комплексното решение цели да осигурява прозрачност на бизнес процесите, боравене с парични и материални потоци в реално време, както и мобилност на служителите.

ДОД Консулт & Инфо Дейта Център

BusinessBox, разработка на Инфо Дейта Център и ДОД Консулт, е система за бизнес-управление под наем и с гарантирана свързаност. Представлява ERP „като услуга“. Нейната постоянна достъпност онлайн е осигурена от два от най-големите доставчици на свързаност в страната БТК и СпектърНет.

Системата е базирана на популярната платформа за бизнес управление SAP. Въпреки, че тя често се възприема като решение за големите фирми, офертата на Инфо Дейта Център и ДОД Консулт е насочена към средния и малкия бизнес у нас.

Всичката клиентска информация се съхранява в центровете за данни в изцяло криптиран вид, увериха от Инфо Дейта Център и ДОД Консулт. Прилага се технология за криптиране „в движение", по време на работа. Тук обаче не става дума за традиционното симетрично или асиметрично криптиране, а за изцяло нова технология за кодиране на база на тригонометрични функции. Това е нова технология, патентована в България и по-надеждна от квантовото криптиране, увериха създателите на BusinessBox.

Ако даден потребител не заплати месечната си такса, услугата се прекратява, но данните му се запазват в центровете за данни криптирани и то достатъчно дълго време, за да може фирмата да си ги прибере. Данните се предоставят във вид на Excel таблица.

Компютел

Компютел предлага у нас решенията на Panda Security. Предлага се и възможност за „изнесено“ решение, т.е. система за сигурност като услуга. „Сигурността като услуга е вариантът, който ще облекчи значително задачите на ИТ администраторите посредством възможността за ефективно отдалечено управление и ще разтовари организацията-клиент от отговорността и необходимостта да инвестира в хардуерни и софтуерни решения за сигурност. Изместването на защитата от локалната клиентска мрежа към услугата „in the cloud” има предимство не само в това, че намалява инвестициите, но също така увеличава степента на ефективност на самата защита. Локалното антивирусно решение от една страна не съдържа сигнатурни файлове за всички активни вируси, циркулиращи в момента в уеб-пространството, и от друга страна по различни причини то може да бъде неактивно или необновено. Това създава предпоставки да бъдем „успешно” атакувани от различни Интернет заплахи“, казва Янко Спасов.

FColor.bg

Платформата за „частни облаци" на Fcolor.bg се нарича FUSCAN и е достъпна в три ралични нива.

Fuscan LBC е предназначена за корпоративни приложения и системи. Тук особено внимание е отделено на системите за разпределение и баланс на натоварването, за да се могат да пускат големи и „тежки" приложения, които иначе не се „събират“ добре на една машина. Решението е приложимо за големи и натоварени сайтове, големи бази данни и др. Налице са интерфейс за добавяне на нови ресурси и услуги, които работят върху системата, както и възможност да се избере политика за разпределение на натоварването.

Fuscan VDC е среда за „облачен компютинг“ с използване на виртуални сървъри - виртуален център за данни, базиран на технологията на Virtuozzo OS. Предлага удобно и динамично преразпределение на ресурсите „в движение“.

Fuscan EHA е решение, което от Fcolor.bg определят като „хостинг за всеки“. Крайният потребител може лесно да изгради своя система в „облачната" среда, при отчитане на ресурсите, които използва, гарантирани минимални нива и др.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X