Ит Лидери

До 2010 г. трябва да се положат основите на единната платежна еврозона

Владимир Владков

Рада Станева
"Европа се нуждае от единен пазар на плащанията. Трябва да се изгради европейска платежна зона, в която всички видове плащания ще са вътрешни и където повече няма да съществува разлика между националните и трансграничните плащания." Това заяви днес Херман Сегерс, генерален секретар на Европейския платежен съвет при откриването на 11-ия финансов ИТ форум в София, организиран от организира от ICT Media, БНБ, Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските банки и ISACA-Sofia Chapter. „Единната среда ще е от полза както за потребителите, така и за доставчиците на този тип услуги, тъй като чрез отварянето на пазарите ще се засили конкуренцията, ще се насърчат иновациите, ще се увеличи прозрачността и ще се създадат еднакви условия за всички играчи", допълни Сегерс.

Херман Сегерс, генерален секретар на Европейския платежен съвет


Основните етапи по въвеждането на единна платежна еврозона (Single Euro Payments Area - SEPA), според Сегерс, са 3: хармонизация, иновации и приложение. Чрез хармонизирането на средата клиентите ще се възползват от единната платежна зона за кредитни транзакции, а най-късно от ноември 2009 г. се очаква да се въведат и директните дебитни трансфери. Що се отнася до иновациите, те са насочени към насърчаване изграждането на допълнителна схема на кредитни карти и насърчаване развитието на услугите (е-плащания, плащанията през мобилни устройства и използването на е-фактури). Прилагането на посочените мерки ще зависи най-вече от държавните администрации, които трябва да се превърнат в основна движеща сила на процеса, националните банки ще съдействат, а SEPA ще предостави основните инструменти за мониторинг. За се изпълнят тези препоръки, трябва да се стандартизират правата и задълженията както на потребителите, така и на клиентите относно платежните услуги в Евросъюза, като основният акцент е гарантирането на високо ниво на защита и сигурност на клиентите, поясни Херман Сегерс. За целта трябва да се създадат съответните институции и да се транспонират националните законодателства на държавите от ЕС според изискванията на директива EU 27 най-късно до 1 ноември 2009 г. "До края на 2010 г. трябва да са налице техническите условия за реализирането на SEPA", каза още Сегерс.
"ИТ и банковият бизнес са като двете страни на една и съща монета - няма финансова институция, която да не инвестира в информационни технологии", заяви подуправителят на БНБ Димитър Костов. Това особено силно се проявява в сферата на платежните системи и услуги, поясни той. Според Костов промените в нормативната рамка ще определят предстоящите промени в националните платежни практики и стандарти. На 27 март е обнародван Законът за платежните услуги и платежните системи, който транспонира националното законодателство според изискванията на европейската директива за платежните услуги. "Вече започна и изготвянето на подзаконовата нормативна уредба, като целта ни е тази работа да приключи достатъчно рано, за да могат банките и платежните институции да се съобразят своите бизнес практики и процеси с новите изисквания на директивата до 1 ноември 2009, когато законът влиза в сила", допълни Костов.
Форумът се проведе в столичния хотел Шератон с подкрепата на БТК, BTS и EMC. Свои решения представиха също Апис, Balkan Services, Comitex, ICB, Stone Computers, IND, Relational и Sun Microsystems. Всеки участник в конференцията получи CPE сертификат, издаден от ISACA Sofia Chapter.
Теми, свързани с технологиите за подобряване на ефективнотта, с ИТ за прогнозиране и бизнес анализи, със сигурността и с регулациите и системите за анализ и отчетност по отношение на риска и рисковите експозиции, също бяха разгледани на форума. Дискутирани бяха текущите предизвикателства пред финансовата система и макроикономиката на страната ни, новите ИКТ въведения във финансовия свят, адаптирането на бизнес процесите в сектора според изискванията на европейските и международни финансови регулации и в синхрон с неумолимо променящата се икономическа обстановка в резултат на настъпилата криза.
Сред лекторите на събитието бяха още Цветослав Ангелов, „Банков надзор", БНБ, Иван Велков, ДСК Банк, Михаил Димов, експерт, отдел "Платежни системи", БНБ, Костадин Стоилов от ПрайсуотърхаусКупърс, Щефан Крафт, старши директор „Ключови клиенти и мениджър за България" в SWIFT, Николай Шаламанов, ДСК Банк, Александър Станев, изп. директор в Банксервиз, Георги Средков, ИТ мениджър в Интернешънъл Асет Банк, Валентин Иванов от KPMG България, Никола Райковски, вицепрезидент по ИТ в Алианц България Холдинг, Соня Пеева, директор ИТ в ДКУ и други.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X