Ит Лидери

Аутсорсингът на печатни услуги – „лек” срещу кризата

Computer World

Стратегиите за аутсорсинг на печатни устройства (Managed print service - MPS) превръщат печата и цифровизирането на документи от „преразход" за компаниите в потенциален източник за спестяване на средства с допълнителна грижа за опазване на околната среда, твърдят експерти от Hewlett-Packard.
По думите на Ед Кроулей, основател и президент на анализаторската компания Photizo Group, MPS може да се окаже един от секторите, които да не се поддадат на общото икономическо забавяне. „До 2012 г. MPS ще е бизнес за 26,7 милиарда долара и ще заема 35% от общия пазар. Това е нещо, което няма как да игнорираме, особено в нестабилна обстановка като днешната," допълва той.
Последните анализи на Gartner и Quocirca подкрепят тази прогноза, като подчертават съкращаването на разходите и намаляването на въздействието върху околната среда като основни фактори, които мотивират прилагането на MPS стратегии.
Според Хенри Блъм, маркетинг мениджър MPS на HP, тази тенденция се наблюдава в цяла Европа, Близкия изток и Африка. Клиентите на MPS искат да рационализират печата, за да намалят разходите и вредното влияние върху природата и да подобрят продуктивността си.
„Чрез MPS приложенията си HP помага за съкращаване на разходите с между 28% и 48%, като икономическият ефект може да е още по-значителен в дългосрочен план - допълва Блъм. - Освен намаляване на капиталовите разходи, прилагането на MPS програмите на HP може да добави между 2% и 6% към брутната печалба на компанията".
„Въпреки че основната причина за прилагане на MPS е икономическа, много компании нямат метод, по който да следят нивото на печат и дейностите, свързани с него. Мениджърите често не знаят точно колко устройства се използват и дали това се прави оптимално. Грешките на служителите и честите повреди са значителен разход за компанията. Изчисленията показват, че до 25% от обажданията на техническа поддръжка се свързани с проблеми с принтер", казва Блъм.
Други ползи от добре приложената MPS стратегия включват намаляване на вредните ефекти върху околна среда чрез намалена консумация на енергия от печатащите устройства, елиминиране на отпадъци и по-малко използване на консумативи.
Според представители на Hewlett-Packard България, реално тази платформа ще започне да функционира у нас след няколко месеца с подписването на първия договор с клиент.
Предвид факта, че за тази реализация е нужно използването на минимум 50 устройства (МФУ, принтери и скенери), заинтересовани от стратегията би било да са клонове на големи корпорации у нас, банки или структури в административната система. „MPS стратегията дава множество предимства, сред които е освобождаването от дълготрайни активи - коментира Йордан Драганчев, акаунт мениджър корпоративни клиенти в Hewlett-Packard България. - Техниката, която се предоставя чрез тази програма, в повечето случаи е един вид „под наем". Поръчването на консумативите става по много удобен начин."
Партньорите на HP за MPS услугата у нас са сервизните партньори на Hewlett-Packard, които са 4 в страната.
Сервизното обслужване може да се извършва или чрез програмата "Next business day", или чрез система за отремонтиране за време от 4 часа, което се заплаща на по-висока цена.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X