Интернет На Нещата

Кой ще бъде европейският лидер в индустриалния 5G IoT?

Иван Гайдаров

Бен Тимънс, старши директор на Qualcomm, прогнозира, че в следващите 18 месеца индустриалното внедряване на IoT в рамките на Европа ще се засили, водено от стартирането на редица 5G инициативи, като германските играчи ще излязат на преден план.

Говорейки пред медии в Лонон, Тимънс обяви, че световната икономическа продукция на индустриалния 5G IoT ще достигне 5 трилиона долара до 2035 г., след като навлезе в максимална степен в индустрии като производство, транспорт, строителство, комунални услуги и добив на суровини. Пионер в сферата се очертава да бъде Германия.

"Мисля, че Германия ще бъде водеща в този сегмент благодарение на присъстващите там доставчици и интереса на пазара към 5G IoT. Това се дължи на начина, по който германските компании мислят, и историята, която имат страната в средата на индустриалния IoT", твърди Тимънс.

Коментарите му идват, след като германският регулатор (Bundesnetzagentur) обяви, че ще започне да разпределя спектъра между 3.7GHz и 3.8GHz за локални 5G мрежи през втората половина на 2019 г. След това ще бъдат разпространявани местни лицензи за задоволяване на нуждите на индустриалния, малкия и средния бизнес.

Тимънс подкрепя тезата си, като посочва големия индустриален сектор в Германия, в който през последните десетилетия има постоянни инвестиции и иновации.

5G във Великобритания

Премествайки фокус към Обединеното кралство, Тимънс изтъква предизвикателствата, пред които ще се изправи страната в сферата на индустриалния IoT. "В Обединеното кралство има фабрики с машини, които са напълно работещи, но са на 50 години, а компаниите не бързат да ги подменят. Това поражда много предизвикателства като например как да интегрираме индустриалния IoT с ниската латентност на 5G към 50-годишна машини", обяснява старши директорът на Qualcomm, като акцентира върху добрата работа на британските оператори EE, Vodafone и Three за пускането на 5G услуги и стремежа им да превърнат Великобритания в лидер в новия мрежов стандарт.

"Обединеното кралство е интересна конкурентна среда. Сравнете го с Испания, къдебто само Vodafone предлага подобни услуги и то без да ги разгръща в особени мащаби и да ги маркетира", дава пример Тимънс.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X