Интернет На Нещата

Двоен ръст на глобалния пазар на интелигентни предприятия до 2025 г.

Иван Гайдаров

Глобалният пазар на интелигентни предприятия се очаква да нарасне от текущата си годишна пазарна стойност, която е около 75 милиарда долара, до над 155 милиарда долара до 2025 г ., сочи изследователски доклад на Global Market Insights.

Пазарът на интелигентни предприятия се ръководи от нарастващото търсене на интелигентни индустриални решения, които организират производството и спестяват огромни оперативни разходи и такива за труд. Тези предприятия са дигитално усъвършенствани, свързани съоръжения, които повишават производителността и автоматизират редица процеси, които доскоро бяха извършвани от хора. Концепцията вкючва няколко технологии, включително IoT, AI, големи данни и бизнес анализи, които мога да работят автономно и да се коригират взаимно.

Различни софтуерни платформи откриват потенциални слабости и предупреждават мениджърите, като по този начин им спестяват много разходи. Това прави подобни решения изключително търсени.

Освен това правителствените инициативи и политики в европейските и азиатските страни за насърчаване на интелигентното производство също се превръща в основен фактор, допринасящи за бързите темпове на развитие на пазара на интелигентни производствени мощности. Ползата от автоматизацията на процесите вече се усеща в редица индустриални сектори като фармацевтиката, автомобилостроенето, производството на храни и напитки и т.н.

Пример за развитието на концепцията за интелигентно предприятие е растящата популярност на компонентите за машинно виждане. Намалените производствени и експлоатационни разходи поради минимизиране на нуждата от работна ръка за мониторинг на процесите и оборудването са от полза за индустриите, което води до растеж на този пазар. Още повече, че камерите с машинно зрение все повече се използват в производството заради високата си разделителна способност.

Разпределените системи за управление (DCS) също набират популярност на пазара на интелигентни предприятия заради гъвкавостта си и предимствата, които дава опростената система за контрол, мониторинг и отчитане. Тези системи контролират сложни корпоративни процеси, разпределени в цялата система на организацията.

Автомобилните приложения на пазара на интелигентни предприятия ще нараснат с над 12% на годишна база от 2019 г. до 2025 г. поради трансформацията на производствените мощности за автомобили чрез приемане на автоматизирани и роботизирани технологии. Азиатската автомобилна индустрия вече е арена на засилено приемане на интелигентни решения и започва да печели от високата производителност и да намалява разходите за труд.

Основните автомобилни производители преобразуват производствените си мощности с промишлени роботи, които изпълняват няколко производствени задачи с мнгого по-висока ефективност в сравнение с хората.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X