Интернет

Шест нови е-услуги на МЗХГ на портала egov.bg

Александър Главчев

На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление" са достъпни шест нови е-услуги на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Това са:
  • 2928 Признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството.
  • 2177 Признаване на организация на производители на земеделски продукти и на група на производители на земеделски продукти.
  • 2355 Признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци.
  • 1195 Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн.
  • 2733 Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев.
  • 1572 Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X