Интернет

Близо 2 000 потребители ползват системата за бюджетен контрол на ДАЕУ

Иван Гайдаров

Близо 2 000 са регистрираните потребители в Информационната система за бюджетен контрол и Регистъра на проектите на Държавна агенция "Електронно управление". Информационната система е внедрена в експлоатация през юли 2020 г. и осигурява осъществяването на предварителен контрол на разходите за е-управление и ИКТ в административните органи. Използването й помага на администрациите бързо и лесно да изпълняват задълженията си по Закона за електронното управление. Улеснена е и работата на експертите в ДАЕУ, които извършват проверката на преписки по бюджетния контрол, проектни предложения или дейности и технически спецификации. От октомври 2020 г. този контрол се осъществява изцяло и единствено чрез Системата и Регистъра на проектите.

Първата процедура по проверка, извършена изцяло чрез Информационната система, е тазгодишната процедура за подаване на тригодишните бюджетни прогнози за разходите на административните органи за електронно управление и информационни и комуникационни технологии. В периода 10 февруари - 2 март 2021 г. са проверени над 60 преписки. Освен по отношение на бързината на подаване на информация и проверка, първостепенните разпоредители на бюджета са улеснени от възможността, която системата предоставя за обобщение на данните на всички техни второстепенни разпоредители само с натискане на един бутон. В бъдеще, това улеснение ще бъде по-осезателно, като при подаване на следващи прогнози, отчети и промени по бюджета, потребителите ще могат лесно да използват наличната вече информация, вместо да я въвеждат отново.

Достъпът до Информационната система за бюджетен контрол и Регистъра на проектите е свободен и безплатен. Към тях, за широката общественост, е разработен и Публичен модул. Публикуваните в него данни повишават прозрачността и възможността за публичен достъп до всички одобрени за финансиране проекти в рамките на електронното управление, техния статус, бюджет, обявени обществени поръчки за изграждане на информационни системи и др. Дава се възможност, обществеността да оказва контрол за целесъобразното и ефективно изразходване на публични средства за е-управление, чрез подобрената проследимост на проектите в администрацията. Системата работи така, че да не се допуска повторна реализация на идентични проекти и разхищение на обществени средства.

Информационната система за бюджетен контрол и Регистъра на проектите са разработени по проект "Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление", финансиран от Оперативна програма "Добро управление". Проектът е отличен с наградата на Българската асоциация за информационни технологии за 2020 г. в категория "Публична администрация".
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X