Интернет На Нещата

Платформата VIVA Smart IoT на VIVACOM включи нови смарт решения за бизнеса

Владимир Владков

Две нови интелигентни бизнес услуги добави Vivacom в своята платформа VIVA Smart IoT, представена в края на 2018 г. Услугите VIVA Smart Locator и VIVA Smart Monitor осигуряват дистанционно наблюдение и локализиране на обекти, като своевременно пращат известие в случай на някакво събитие. По този начин могат да бъдат предотвратени инциденти, да се оптимизират разходите на фирмите чрез анализ на информацията и бърза реакция за ограничаване на щетите при събитие. "Важно предимство е възможността за персонализация на решенията според конкретните потребности на съответния бизнес", добавят от Vivacom.

Решението VIVA Smart Locator предоставя възможност за наблюдение на различни мобилни обекти, определяне на местонахождението и посока на движение в реално време посредством сензорно устройство. То осигурява едновременно наблюдение на различни по тип активи:
  • Движещи се превозни средства като коли, товарни автомобили, велосипеди, тротинетки, мотопеди;
  • Мобилни вещи - пратки, писма, техника, материали и други;
  • Животински видове - селскостопански животни, бездомни животни;
  • Наблюдение на хора - служители, пациенти и други.
Приложението изпраща известия при отклонение от маршрута. Визуализират се началната и крайната точка на движение, посоката и времето за изминаване на разстоянието, както и точна дата и час на придвижване на обектите. Решението дава достъп и до историята на изминатите маршрути за зададен период, допълват от оператора.

Viva Smart Locator

Viva Smart Locator


Приложението може бъде полезно за транспортни и куриерски компании, индустриални предприятия, за застрахователни компании, както и за фирми, които отдават под наем превозни средства. Интелигентните сензори могат да се използват за предотвратяване на кражби на автомобили или техника, както и за наблюдение на пратки в реално време.

Решението включва както самите устройства (IoT датчици), така и самата свързаност (най-често през LoRa базираната мрежа на компанията), централизираната облачна система на оператора и самата платформа VIVA Smart IoT.

VIVA Smart Locator може да се използва също в болнични заведения, хосписи, оздравителни центрове, лаборатории за наблюдение на мобилна техника, пациенти и служители. "Специални сензори регистрират местоположението и алармират при отклонение или инцидент. Решението дава възможност на фармацевтичните компании да наблюдават движението на лекарства и пратки", коментират от Vivacom.

Второто ново IoT решение, VIVA Smart Monitor, предоставя възможност за постоянно наблюдение на температурата и влажността на въздуха в затворени помещения. Подходящо е за фирми, които разполагат със складове и технологични помещения, за общински сгради, болнични и учебни заведения. Приложимо е в офиси, хотели и производствени помещения.

Viva Smart Monitor

Viva Smart Monitor


Чрез VIVA Smart Monitor земеделците имат възможност да наблюдават температурата и влажността на почвата със специализиран сензор за почва, а същевременно да проследяват и параметрите на атмосферата. Услугата е приложима при наблюдение на посеви, голф игрища и оранжерии, обясняват от Vivacom.

Решението е подходящо за бизнеси, свързани със съхранение на лекарства, хранителни или други чувствителни стоки и продукти, както и хладилни помещения и витрини. Използването му намалява сметките за електричество и може да предотврати злополуки, свързани с неправилно съхранение на стоките. Решението идентифицира потенциалните проблеми чрез наблюдение на температура, влажност или други параметри. VIVA Smart Monitor работи чрез предаване на данни през LoRa мрежата до крайните устройства.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X