Интернет

В Германия вече може да се емитират ценни книжа само по елетронен път

Александър Главчев

Закон, приет в Германия, улеснява издаването на ценни книжа по електронен път. Досега емитентите и притежателите на ценни книжа трябваше да издават сертификати за собственост на хартиен носител. Сега вместо хартиен сертификат е достатъчно да има запис в депозитаря на централната банка или в регистри, поддържани от частни банки.

Законът обаче се прилага само за облигации на приносител. Акциите и дяловете във взаимни фондове все още не могат да бъдат обработвани по електронен път.

Също така вече е допустимо да се водят записи в разпределен регистър, базиран на блокчейн технология. Такива регистри съхраняват данните за транзакциите във форма, достъпна за всички участници, и осигуряват високо ниво на прозрачност. Фалшифицирането на данни в блокчейн се счита за изключително трудно.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X