Интернет

Smart Classroom продължава безплатния достъп до виртуалната си класна стая

Мария Динкова

Smart Classroom продължава да предоставя безплатно на своите потребители виртуална класна стая в партньорство с daskal.eu. Чрез платформата учители и ученици имат възможност да използват редица полезни функционалности, с които да проведат пълноценно учебния процес в дистанционна онлайн форма.

Регистрация във виртуалната класна стая
Виртуалната класна стая е лесна за ползване и предлага на учители и ученици функционалности, необходими за пълноценното провеждане на часовете по различни предмети.

За да я използва един учител, е необходимо той и неговите ученици да се регистрират в платформата. След успешна регистрация учителят може да създаде своята виртуална класна стая, като кликне върху бутона "Класна стая" в платформата и да посочи деня и часа на урока, който желае да проведе в нея, както и класа или групата ученици. Стаята може да се сподели и с друг учител и да служи и като стая за срещи между учители.

Smart Classroom продължава безплатния достъп до виртуалната си класна стая
" target= "_blank">http://
Smart Classroom продължава безплатния достъп до виртуалната си класна стая


Какви са възможностите на виртуалната класна стая?
След като стаята е създадена, учениците получават съобщение с бутон за достъп. Часът във виртуалната класна стая започва с проверка на микрофона, браузъра и интернет свързаността. Когато всички ученици се присъединят успешно, учителят ръководи часа, а учениците слушат, докато учителят не ги упълномощи да говорят или да "излязат" виртуално на дъската. От панела с участниците могат да се проверят присъстващите в часа ученици. Ученикът може виртуално да вдига ръка, да получи достъп до дъската, да говори и да се покаже на камерата.

Класната стая разполага с няколко вида дъски, които учителят използва, но може да дава достъп и на учениците. Основната дъска е графична и се зарежда по подразбиране. Другите са дъска по математика, която позволява използването на специални символи, дъска медия, на която учителят може да зареди видео от компютъра си, а също и дъска линк, на която може да качи линк към материал от интернет. В зависимост от предмета, може да се добавят дъски и да се работи с няколко едновременно, като учителят сам избира коя да се визуализира.

Класната стая се управлява с набор от инструменти - бутони за споделяне на екран, за споделяне на учебни материали, включително създадени в платформата. Всяка дъска разполага с различни инструменти.

Smart Classroom е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Samsung Electronics България.


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X