Интернет

С 50 хил. са се увеличили заявените електронни услуги през април в Системата за е-връчване

Мария Динкова

Над 70 хил. са заявените електронни услуги за април през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Държавна агенция "Електронно управление". За сравнение през март техният брой е бил близо 20 хил. Пиковите посещения в ССЕВ през този месец достигат над 100 в минута. Системата предоставя възможност гражданите, бизнеса и администрацията да взаимодействат по електронен път. Изпращането и получаването на съобщенията се удостоверява с квалифициран електронен печат на Държавна агенция "Електронно управление".

Регистрираните потребители в Системата за сигурно електронно връчване към настоящия момент са над 58 560, като за последния месец са обработени над 7 500 заявления за създаване на профил. Само за един ден, на 21.04.2020 г. има регистрирани около 2000 физически лица. За месец април броят на регистрациите в ССЕВ е увеличен със близо 80 %.

Общият брой на лицата, предоставящи обществени и публични функции, е 3905. Регистрираните администрации, включително второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства са 1212. Броят на общинските администрации е 253. През ССЕВ до момента са изпратени над 261 хил. съобщения.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X