Интернет

Проучване изследва нагласата на бизнеса и НПО към отворените данни

Иван Гайдаров

Държавна агенция "Електронно управление" и НПО "Линкс" се обръщат към бизнеса и неправителствените организации да участват в проучване, което ще се провежда до 14 май 2020 г. То е фокусирано върху нагласите към отворените данни, работата с тях, включително и тези, които са достъпни на Портала за отворени данни, поддържан от ДАЕУ, както и тяхното практическо приложение.

Резултатите от проучването ще са много полезни за одобряване на процесите, свързани с формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, както и за получаване и анализиране на обратната връзка за степента на информираност и използваемост на отворените данни в страната.

Методиката на това проучване се придържа към добрите практики и кодекса на ESOMAR. Участието и информацията, която предоставя всеки участник в проучването остават напълно анонимни. Попълването на анкетата отнема около 15 минути. Въпросникът, може да видите ТУК.

Проучването е част от проекта "Отворените данни и гражданското участие: механизми за насърчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса" на НПО Линкс, финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X