Интернет

Със системата Nuadu учителите у нас вече могат да провеждат изцяло онлайн уроци, тестове и изпити

Мария Динкова

Образователно издателство "Клет България" предоставя безплатен достъп до системата Nuadu, която е интегрирана в платформата Microsoft Teams и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Всички преподавали могат да се възползват от възможностите на решението, които включват изцяло онлайн водене на уроци и анализиране представянето на учениците . Също така системата позволява и провеждане на тестове, пробни изпити, а дори на изпити за външно оценяване и държавни зрелостни изпити за цялата страна.

Интегрирана с Office 365 и Microsoft Тeams, средата гарантира възможност за провеждане на уроци, за създаване и ползване на готово съдържание, както и за обмен на дигитални ресурси. Тя предоставя богат набор от упражнения и задачи в многобройни варианти с различни нива на трудност, дължина и вид на упражненията. В нея са интегрирани мощни аналитични инструменти, с помощта на които лесно може да се проследи прогресът на всеки един участник в дигиталната среда. Предоставен е и подробен отчет за резултатите на отделен клас, на група ученици в класа и/или на отделен ученик.

Nuadu предлага разнообразен набор от инструменти за разработване на собствени упражнения и възможност за споделянето им с ученици и класове. Всеки ученик получава обратна връзка в реално време и има възможност да проследи собствения си напредък благодарение на специални графики, представящи личните резултати.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X