Интернет

Безработните могат да следят статуса си с нова е-услуга

Computer World

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) и Агенцията по заетостта въведоха допълнителни мерки за обслужване на клиентите на бюрата по труда, като осигуриха регистрация на търсещи работа лица да става по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Всеки гражданин, подал заявление за търсене на работа, може да провери статуса си чрез новата електронна услуга "Предоставяне на достъп на физически лица до информация свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори". Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, поддържана от ДАЕУ. Чрез достъп до регистъра гражданите могат да направят справка за историята на своята регистрация, да проследят своя статус, сключения договор между Агенцията по заетостта и безработното лице, както и обучения и насоки за всеки регистрирал се безработен.

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ- egov.bg - в раздел Централизирано заявяване са активни и други пет електронни услуги за търсещи работа и работодатели, публикувани с подробна информация за тяхното съдържание и начин на ползване.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X