Интернет

ДАЕУ с нова услуга за електронно подаване на сигнали и жалби

Computer World

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) вече предоставя възможност на гражданите да подават жалби, сигнали и да получават информация от съответната институция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от агенцията - https://edelivery.egov.bg. След извънредното положение, въведено във връзка с пандемията от COVID19, от агенцията препоръчват комуникациите с институциите да се осъществяват онлайн, като се използват наличните за целта средства.

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ -https://egov.bg има създаден специален бутон -Сигнали, жалби и предложения, който отвежда към електронната форма за попълване и към инструкциите как да се заяви услугата.

Чрез новата опция всеки гражданин или организация може да подаде сигнал, жалба или предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции. За самото заявяване е необходимо подателите да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, както и да имат профил в Системата за сигурно електронно връчване. Тя се администрира от Държавна агенция "Електронно управление" и замества класическата препоръчана поща.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

От ДАЕУ отново призовават гражданите да останат вкъщи, да работят и общуват онлайн.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X